10 jaar IPCSA en wat dit voor alle havens en Portbase betekent

De International Port Community Systems Association (IPCSA) bestaat 10 jaar. Portbase is een van de ‘founding members’ van de IPCSA. Hoe de IPCSA is ontstaan, wat de IPCSA doet en waarom Portbase daar belang aan hecht, is te lezen in dit artikel.

Hoe is IPCSA ontstaan?

De basis voor de IPCSA is gelegd tijdens een toevallige ontmoeting. Portbase en het Engelse Maritime Cargo Processing (MCP) ontmoetten elkaar tijdens een project waar beide organisaties een presentatie gaven. Hier ontstond het idee om als Europese Community Systems te gaan samenwerken, met name om zo een duidelijkere stem te krijgen binnen de Europese Commissie.

Op 15 juni 2011 werd de samenwerking geformaliseerd, toen nog onder de naam European Port Community Systems Association (EPCSA). Daarbij waren naast Portbase en MCP de volgende vier partijen betrokken:

  • Soget (Frankrijk)
  • DAKOSY (Duitsland – Hamburg)
  • DbH (Duitsland – Bremen)
  • Portic (Barcelona)

Havenbedrijf Antwerpen (België) haakte vervolgens snel aan. Zo’n 3 jaar later veranderde de EPCSA haar naam in IPCSA, toen er diverse nieuwe leden van buiten Europa toetraden. Inmiddels bestaat IPCSA uit meer dan vijftig leden, wereldwijd en over meerdere modaliteiten verspreid.

Meeting Executive Committee in vergaderzaal World Customs Organisation

Wat doet IPCSA?

De IPCSA kent een aantal doelstellingen. Allereerst de promotie van Community Systems, het aanjagen van standaarden en het ondersteunen van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen havens en Community Systems.

Dit doet de IPCSA onder meer door deel te nemen aan overleggen van de Europese Commissie en organisaties als:

  • United Nations/CEFACT
  • International Maritime Organisation
  • World Customs Organisation
  • International Standards Organisation
  • World Economic Forum

In deze overleggen wordt veel inhoudelijke kennis gedeeld rondom datamodellen, techniek en havenlogistieke processen.

De IPCSA heeft er met name voor gezorgd dat Port Community Systems in havens wereldwijd gemeengoed zijn geworden. Mede hierdoor is de digitaliseringsgraad in de maritieme logistiek verhoogd en zijn processen vereenvoudigd. Daarnaast heeft de inbreng van de IPCSA bij de Europese Commissie ervoor gezorgd dat belangrijke wijzigingen op het gebied van Europese wetgeving, zoals de Maritime Single Window, de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) en de aankomende wijziging rondom het Import Control System (ICS2) ondersteund worden met praktijkervaring vanuit havenautoriteiten en de diverse Europese PCS’en. Dit zorgt ervoor dat er oplossingen komen die ook daadwerkelijk in de praktijk toepasbaar zijn.

Members meeting bij Portbase

Wie is IPCSA?

Een kerngroep heeft de afgelopen 10 jaar de IPCSA gebracht tot waar het nu is. Met name secretaris-generaal Richard Morton is een beslissende factor gebleken in het succes van de IPCSA, naast de verschillende voorzitters, waaronder Hans Rook.

Bovendien zijn er op de onderwerpen douane (Uwe Liebschner, DbH), standaardisatie (Nico de Cauwer, Havenbedrijf Antwerpen) en Single Windows (Mees van der Wiel, Portbase) een aantal vaste krachten binnen de IPCSA actief.

Een van de belangrijkste aspecten binnen de IPCSA is de gedeelde gemeenschappelijke basis van haar leden, gebaseerd op neutraliteit en met als doelstelling het verbeteren van de logistieke processen. Deze open houding leidt tot een zeer informele setting waar alle leden met elkaar praten, kennis delen en elkaar vaak als vrienden beschouwen. Door deze informele structuur is het heel gemakkelijk voor Portbase om collega’s over de hele wereld te bereiken om kennis te delen en verbindingen te leggen.

Waar beweegt IPCSA naartoe?

De IPCSA zal zich zal blijven richten op het delen van kennis en het promoten van het gebruik van Community Systems en Single Windows. En dit alles met stevige aandacht voor het gebruik van standaarden, waarbij leden gestimuleerd worden om samen te werken voor een effectievere en grensoverschrijdende haven-tot-haven uitwisseling van data.

Webinar

Om 10 jaar IPCSA te vieren, is onlangs een webinar georganiseerd. Deze is terug te kijken op YouTube.

Daarnaast is managing director (CEO) Iwan van der Wolf namens Portbase geïnterviewd over de betekenis van de IPCSA voor de (door)ontwikkeling van Community Systems en Single Windows. Dat interview is hier terug te lezen.