Afschaffing document ‘TNK – Tankcontainer met IMO Residu’ uitgesteld

De door de Douane per 1 juni 2017 aangekondigde afschaffing van het document ‘TNK – Tankcontainer met IMO Residu’ is tot nader order door hen uitgesteld. Anders dan eerder door ons gecommuniceerd, blijft dit document dus ook ná 1 juni voor u beschikbaar in onze service Melding Export Documentatie. Uw export van containers met een resthoeveelheid kunt u vooralsnog gewoon op deze manier blijven melden.

De eerdere aankondiging van de Douane om per 1 juni te stoppen met het aanvaarden van het TNK-document heeft bij veel logistiek dienstverleners en tankvervoerders tot vragen geleid. In een overleg op 2 mei tussen Douane Rotterdam Haven en vertegenwoordigers van de VRC, FENEX, VRTO en Portbase is hierover uitgebreid gesproken. Uitkomst is dat Douane Rotterdam Haven op Europees niveau gaat afstemmen, om vervolgens een nieuw conceptvoorstel uit te werken. Dit zal voor commentaar worden voorgelegd aan de betrokken koepels en hun leden. Om die reden is besloten het huidige gebruik van het TNK-document tot nader bericht te blijven toestaan.