Dank voor het checken van uw bedrijfsgegevens!

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het controleren van uw gegevens! Dit is weer een stapje dichterbij uw IAMconnected account.

Wat er gebeurt na deze stap 1
Nu uw bedrijfsgegevens zijn gecheckt, zetten wij de volgende stap. De beheerder binnen uw organisatie van het PCS-account – mogelijk bent u dat zelf – zullen wij gaan benaderen om:

A) De bij ons bekende lijst met PCS-gebruikers te controleren en zo nodig te actualiseren;
B) Als eerste vanuit het bedrijf een eigen IAMconnected account aan te maken;
C) In te loggen in het PCS en hier uw PCS account aan uw IAMconnected account te koppelen en daarmee de bedrijfsgegevens over te halen naar IAMconnected;
D) De overige gebruikers ook te laten overstappen naar IAMconnected.

Heeft u nog vragen? Meer informatie vindt u op onze speciale supportpagina. U kunt ook mailen met onze Salesafdeling via sales@portbase.com.