Dinsdag 13 november ontving minister Cora van Nieuwenhuizen uit naam van de Nederlandse Port Community Systemen Cargonaut en Portbase een boek over de toekomst van de logistiek. Het boek is een coproductie van Cargonaut, Portbase en trendwatcher Adjiedj Bakas en voeding voor de digitale transportagenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die in december gepresenteerd wordt.

Digitale infrastructuur

In het boek geven oudgedienden en huidige bestuurders uit de Nederlandse logistiek hun visie op de toekomst van de logistiek en het belang van een goede digitale infrastructuur. Nanne Onland, CEO van Cargonaut is een van de initiatiefnemers van het boek. “Een goede digitale infrastructuur is van essentieel belang voor de Nederlandse logistiek. En binnen de logistiek spelen Schiphol, de Nederlandse havens en hun port community systemen een belangrijke rol als datahubs voor snelle doorstoom en afhandeling. Maar ook in de connectie met platformen buiten Nederland. Wij hopen dat we met dit boek de minister kunnen helpen om haar digitale transportagenda vorm te geven.”

Samenwerking

Om de Nederlandse logistiek ook naar de toekomst toe optimaal te laten functioneren is samenwerking hard nodig. Grote dossiers zoals Brexit vormen uitdagingen voor de huidige processen in de logistiek en nieuwkomers zoals Alibaba en Amazon tonen onweerlegbaar aan dat alleen een intensieve digitalisering de logistiek verder helpt. Iwan van der Wolf, CEO van Portbase: “Port Community Systemen vormen de digitale basis van de Nederlandse logistiek. Door deze basis verder uit te bouwen en te verstevigen, zorgen we ervoor de Nederland een leidende positie houdt in de wereld van de logistiek. Samenwerking tussen overheden, mainports en de hele logistieke keten zijn hierbij van groot belang. Vanuit die optiek bieden we het boek aan.”

Naadloze logistiek

Het logistieke proces van de toekomst is naadloos. Technologieën en innovaties volgen elkaar in razendsnel tempo op. Zendingen zijn real time te volgen, er wordt geëxperimenteerd met pakketjes die zichzelf bezorgen en wereldwijde bezorging binnen 72-uur bezorging wordt de standaard. Deze ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als de digitale infrastructuur op orde is. Trendwatcher Adjiedj Bakas: “Met dit boek hebben we geprobeerd te laten zien waarom de digitale basis zo ontzettend belangrijk is. Alleen met een goede basis ben je klaar voor naadloze logistiek.”