,

Actueel zicht op beschikbaarheid Port Community System

Op 23 juli 2020 introduceert Portbase een aparte statuswebsite. 24/7 kan iedereen via status.portbase.com zelf eenvoudig de actuele beschikbaarheid van het Port Community System (PCS) en alle PCS-services checken. Tegelijkertijd verbetert Portbase de informatievoorziening op het moment van een daadwerkelijke verstoring. PCS-gebruikers en andere belanghebbenden kunnen meldingen hierover zowel per e-mail als – nieuw – via sms, RSS feed of webhook ontvangen. Ambitie van Portbase is om de community op elk moment optimaal te informeren.

Een van de belangrijkste verbeterpunten uit het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van Portbase is de informatievoorziening over verstoringen in het PCS. De beschikbaarheid van de services is met 99,95% weliswaar hoog, maar elke verstoring is er een teveel. Portbase begrijpt dat PCS-gebruikers en andere belanghebbenden op een dergelijk moment direct willen worden geïnformeerd. Tegelijkertijd kunnen er ook andere oorzaken zijn dan het PCS, waardoor digitale meldingen niet doorkomen. Denk aan problemen bij een provider, in de systemen van overige schakels in de logistieke keten, etc.

Altijd real-time zicht
Portbase wil naar klanten en andere belanghebbenden volledig open en transparant zijn. Via de introductie van een centrale statuswebsite zet het hierin een volgende stap. Van elke Portbase-service toont de website real-time de actuele status. Ook informeert de website over gepland onderhoud. 24/7 heeft iedereen zo toegang tot de meest actuele informatie over de beschikbaarheid van het PCS.

Naast e-mail ook updates via andere kanalen
Bij gepland onderhoud of een verstoring informeert Portbase PCS-gebruikers en andere belanghebbenden altijd al proactief via e-mail. Daarbij voert het nu een paar verbeteringen door:

  • In plaats van bij een verstoring elke 45 minuten automatisch een update te sturen, doet Portbase dit alleen op het moment van statuswijzigingen. Men ontvangt geen overbodige e-mails meer.
  • Naast per e-mail is het ook mogelijk meldingen via andere kanalen te ontvangen. Dit kan per sms, RSS feed of een webhook (de informatie van de statuswebsite kan zo rechtstreeks in de eigen omgeving worden getoond). Iedereen kan hiervoor zijn eigen voorkeuren instellen.

Wie momenteel nog geen storingsmeldingen ontvangt, kan zich eenvoudig registreren. Daarbij is ook aan te geven over welke services informatie is gewenst. Tevens is een keuze mogelijk tussen de verschillende kanalen. Het volledige communicatieprotocol in het geval van onbeschikbaarheid van het PCS staat hier.

Toekomst
Portbase is bekend met de grote wens van klanten om vanuit één centrale bron inzicht te hebben in de beschikbaarheid van álle systemen die zijn gekoppeld aan het PCS (Douane, containerterminals, etc.). De nieuwe statuswebsite is de basis om hierin volgende stappen te kunnen zetten.

Meer informatie
Heeft u vragen? Kijk op onze supportpagina of bel onze Service Desk. U kunt hen bereiken via 088 625 25 25 of servicedesk@portbase.com.

Heeft u vragen over de services of het Port Community System? Neem dan contact op met de Service Desk.

Verstuur een e-mail naar Service Desk