Een moment aandacht hoe wij bij Portbase omgaan met uw privacy

Beste heer/mevrouw,

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. Uiteraard verwerken wij als Portbase ook persoonsgegevens en hebben wij nadere maatregelen getroffen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving:

• De privacyverklaring is aangepast. U kunt de nieuwe privacyverklaring
vinden via deze link.
• Het interne privacybeleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is
verder aangescherpt.
• Er is een verwerkingenregister aangelegd.
• Middels personeelsbijeenkomsten is er aandacht besteed aan dit onderwerp om
het bewustzijn te verhogen van medewerkers die met persoonsgegevens werken.

Is Portbase verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?
Portbase is in de relatie met haar klanten (gebruikers van het Port Community System (PCS)) een verwerkingsverantwoordelijke (data controller) en geen verwerker (data processor). Dat betekent dat wij met u als klant geen verwerkersovereenkomst hoeven af te sluiten.

Portbase is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens van uw medewerkers voor het aanmaken van een user account tot het PCS. Wij leveren u en uw medewerkers de met u afgesproken services via het PCS en zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop wij dat doel bereiken en de middelen die wij daarvoor gebruiken. Uw medewerker mag ons rechtstreeks aanspreken op zijn recht van inzage, correctie en verwijdering.

Dat er geen verwerkersovereenkomst nodig is, betekent vanzelfsprekend niet dat u van ons geen correcte behandeling en goede bescherming van de persoonsgegevens van uw medewerkers mag verwachten. In tegendeel! Portbase is een betrouwbare partner waar security en privacy veel aandacht krijgt.

Uitzondering service Melding Bemanning & Passagiers
Als u gebruik maakt van onze service Melding Bemanning en Passagiers, is Portbase in deze relatie wel een verwerker van persoonsgegevens. In dit geval is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met ons noodzakelijk. Klanten van de service Melding Bemanning & Passagiers ontvangen hierover separaat bericht.

Tot slot, wij beseffen dat privacywetgeving geen eenvoudige materie is. Mocht u of een medewerker dan ook naar aanleiding van dit bericht nog verdere vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via security@portbase.com.