Ga aan de slag met koppeling voor nieuwe service MCA Barge

Najaar 2019 vervangt de nieuwe service Melding Container Achterland Barge (MCA Barge) de huidige service Barge Planning. De specificaties voor de koppeling met deze vernieuwde dienstverlening zijn voor u als binnenvaartoperator hier beschikbaar. U of uw softwareleverancier kunt direct aan de slag. De koppeling van MCA Barge werkt via API’s. Hierbij is ook rekening gehouden met aansluiting op Nextlogic. Beide kunnen zo optimaal voor u functioneren.

MCA Barge maakt zowel koppelingen mogelijk voor het automatisch bij terminals voormelden van los- en laadlijsten als bezoek- en rotatiegegevens. Dit laatste is ten opzichte van Barge Planning nieuw. Daarnaast zijn de API koppelingen uitgebreid met velden die nodig zijn voor een integrale planning door Nextlogic, zoals restricties en
TEU-planning. Nog in ontwikkeling zijn push-API’s waarmee wij u automatisch kunnen informeren wanneer plannings- en ladinginformatie wijzigt. U hoeft dan niet langer zelf de status te controleren.

1 oktober 2019 live
De livegang van MCA Barge staat gepland op 1 oktober 2019. Vanaf 1 juli 2019 hebben wij drie maanden gereserveerd om met u keten- en implementatietesten te doen. Kort na 1 oktober 2019 stopt de huidige service Barge Planning. Om uw schepen en containers ongestoord bij de terminals te kunnen blijven voormelden, is het daarom belangrijk dat u zo spoedig mogelijk start met het implementeren van de voor MCA Barge benodigde API koppelingen.

Onderdeel van multimodaal voormeldportaal
MCA Barge is onderdeel van Melding Container Achterland, het nieuwe multimodale voormeldportaal van Portbase. Via één centrale ingang kunt u via deze service voor alle modaliteiten uw bezoeken en containers voormelden bij zeeterminals, depots en binnen afzienbare tijd ook inlandterminals. Zo nodig kunt u binnen het portaal voormeldingen eenvoudig omboeken naar een andere modaliteit. MCA Road is al sinds 2018 live; na MCA Barge volgt als laatste MCA Rail.

Samenwerking Portbase en Nextlogic
Portbase en Nextlogic hebben samen in kaart gebracht welke informatie minimaal nodig is voor het vanuit MCA Barge voeden van de integrale planning door Nextlogic. Dit is verwerkt in de vanaf nu beschikbare API koppelingen. Het beste van twee werelden wordt daarmee gecombineerd: MCA Barge van Portbase voor al uw meldingen en Nextlogic als slimme innovatie voor integrale planning. De afhandeling van de binnenvaart in de haven van Rotterdam wordt hierdoor veel efficiënter, congestie dringen wij verder terug.

Meer informatie
Heeft u vragen over de aansluiting op MCA Barge? Remmert Braat, Product Owner achterland bij Portbase vertelt u graag meer. U kunt hem bereiken via
06 2467 7008 of r.braat@portbase.com.