MCA Barge uitgebreid met cut-off voor los-/laadlijst

Elke door een barge operator ingestuurde los-/laadlijst krijgt binnenkort in de service Melding Container Achterland (MCA) Barge een automatisch cut-off moment. Hierna heeft deze los-/laadlijst de status definitief en zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Met de dan juist voorgemelde (‘groene’) containers kan de terminal het bezoek van het binnenvaartschip goed voorbereiden. De introductie van de cut-off is tevens een volgende stap richting de livegang van de integrale planning door Nextlogic. Met de definitieve los-/laadlijsten kan men deze planningen verder optimaliseren.

Als pilot wordt de cut-off in MCA Barge vanaf 3 november eerst geïntroduceerd voor alle binnenvaartbezoeken aan RWG. Daarna volgen de andere deepsea-terminals. Mocht dit bij hen tot wijzigingen in de manier van werken leiden, krijgt u hiervan apart bericht. Elke terminal bepaalt zelf het in MCA Barge te hanteren cut-off moment. Voor laden leeg, laden vol, lossen leeg en lossen vol kunnen dit verschillende tijdstippen zijn. Op binnenvaartschepen met een mixed lading is de langste cut-off tijd bepalend.

Alleen ‘groene’ containers op de los-/laadlijst

Na de cut-off in MCA Barge worden ‘rode’ containers (zoals gewoonlijk) automatisch verwijderd. Het resultaat is een opgeschoonde los-/laadlijst met alleen ‘groene’ containers. Toevoegen of verwijderen van containers is dan niet meer mogelijk. ‘Groene’ containers op een definitieve los-/laadlijst kunnen nog wel ‘rood’ worden. Bijvoorbeeld door een na cargo cut-off aangekondigde douane-inspectie.

Toch heropenen na cut-off?

Wanneer in een definitieve los-/laadlijst voor een barge operator toch nog wijzigingen nodig zijn, kan dat alleen door rechtstreeks contact op te nemen met de terminal. De terminal operator kan de los-/laadlijst dan in MCA Barge heropenen. Hierna voert de barge operator de wijzigingen door en moet hij de los-/laadlijst in MCA Barge zelf weer sluiten.

Minimum call size

Iedere terminal kan in MCA Barge per kade een minimum call size opgeven. Bevat een los-/laadlijst op het cut-off moment niet voldoende ‘groene’ containers, dan blijft deze open staan. MCA Barge controleert voortdurend of alsnog aan de minimumeis wordt voldaan. Zodra dit het geval is, wordt de los-/laadlijst gesloten en doorgezet aan de terminal operator.

Meer informatie

Heeft u vragen? Ron Martens van Portbase vertelt u graag meer. U kunt hem bereiken via r.martens@portbase.com of +31 (0) 6 – 512 677 64.