Melden scheepsbezoeken aan Havenmeester steeds eenvoudiger

Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Portbase werken sinds 2017 nauw samen met de markt om het proces ‘melden aan de Havenmeester’ eenvoudiger te maken. Hieronder leest u het overzicht van recente verbeteracties in het meldingsproces en volgende geplande initiatieven.

Mobiele toepassing
Als agent kunt u sinds eind maart via een smartphone of tablet snel en eenvoudig een eerder via Melding Schip gemelde reis updaten en de wijzigingen direct versturen naar de Havenmeester. De mobiele toepassing is met name geschikt voor het snel doorgeven van wijzigingen in ETA, pilot station, details van een inkomende reis, verhaalreis en ligplaats, rotatievolgorde en volgende haven. Voor het aanmaken van nieuwe bezoeken en complexere aanpassingen blijft de desktopversie van Melding Schip de aangewezen werkwijze. Een handleiding voor het gebruik van de mobiele toepassing vindt u op de startpagina van het Port Community System (PCS) onder ‘Instructieboekjes’.

Systeemkoppeling
Voor de initiële melding van een schip is voor agenten sinds 1 februari 2018 een systeemkoppeling met het PCS mogelijk. Met één druk op de knop verstuurt u zo alle benodigde gegevens vanuit het eigen systeem naar Melding Schip in het PCS. Dubbele invoer is daarmee verleden tijd.

Vopak heeft voor deze systeemkoppeling als pilotklant gefungeerd en gebruikt deze naar tevredenheid. Wilt u ook een systeemkoppeling realiseren, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan sales@portbase.com. U ontvangt dan de benodigde technische documentatie. Portbase zal u tijdens de bouw van de koppeling technisch en functioneel ondersteunen.

Zodra een redelijk aantal agenten is aangesloten op het eerste deel van de systeemkoppeling volgt het tweede deel: het versturen van updates vanuit het eigen systeem naar het PCS.

Quick wins
Eerder al in 2017 is in Melding Schip een twintigtal quick wins doorgevoerd die elk het melden net weer even makkelijker maken. Recent is hieraan ook het automatisch doorschuiven van ETA’s en ETD’s toegevoegd. Wanneer u een ETA of ETD aanpast, schuiven alle volgende tijden vanzelf door. Dat geldt ook voor de ‘ETA Next Port’.

ETA Pronto
Voor scheepsbezoeken aan de haven van Rotterdam is het tegenwoordig tevens mogelijk om via het PCS ETA’s uit het systeem Pronto over te nemen. Deze ETA’s zijn gebaseerd op actuele AIS-informatie, snelheid van het schip en voorspelde route en zijn daarmee zo accuraat mogelijk.

Volgende acties: Melding Afvalstoffen en Melding Gevaarlijke Stoffen
In 2018 moeten de Havenmeesters voldoen aan nieuwe regelgeving. Dit geldt zowel voor het melden van afvalstoffen als voor het melden van gevaarlijke stoffen. Het implementeren van de nieuwe regels voor afvalstoffen pakken wij gelijktijdig op met het vereenvoudigen van de melding afvalstoffen, dat hoog op de wensenlijst van het klantenpanel staat.

Klantenpanel en werkgroep
Het klantenpanel adviseert sinds de zomer van 2017 over de gewenste prioriteiten in het vereenvoudigen van het meldingsproces. Het klantenpanel komt elke acht weken bijeen en bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van VRC, ORAM, Vopak, Euro Nordic, Vertom, Wilson, Trans-Saar, LBH en Tata Steel Nebam.

Daarnaast is er een werkgroep met agenten die dagelijks het PCS gebruiken. Samen met Portbase en de beide havenbedrijven werken zij per wens de meest geschikte oplossing uit. Afhankelijk van het onderwerp kan de samenstelling van de werkgroep variëren.

Meer informatie
Heeft u vragen of suggesties over het meldingsproces, dan kunt u contact opnemen met Louis van Waasdijk, Adviseur van de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij is bereikbaar via 010 252 1858, 06 1093 8114 en l.van.waasdijk@portofrotterdam.com.

Via nieuwsbrieven houdt de Divisie Havenmeester u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het proces ‘melden aan de Havenmeester’. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een mail naar l.van.waasdijk@portofrotterdam.com. Eerdere edities kunt u hier teruglezen.