Minister Mark Harbers (I&W) bezoekt Portbase

Minister Harbers (I&W)

Onlangs bracht minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan Portbase. De voormalige havenwethouder van de gemeente Rotterdam was uitgenodigd vanwege het 20-jarig bestaan van Portbase.

Iwan van der Wolf, CEO van Portbase, verzorgt de aftrap door kort in te gaan op het verleden van Portbase, om daarna de huidige positie toe te lichten. “Anno 2022 wil Portbase de kernprocessen van de haven faciliteren en tevens fungeren als platform voor datadiensten van havenlogistieke partijen en overheden. Bovendien willen we slimme koppelingen maken tussen deze datadiensten en het eigen PCS.”

Bredere scope?

Dat Portbase met het PCS een voor de havenlogistiek “cruciaal systeem” beheert, is voor de minister meer dan duidelijk. Het doet bij de minister de vraag rijzen welke scope Portbase tegenwoordig hanteert: nog altijd die van de Nederlandse havens of inmiddels breder? Van der Wolf reageert door te stellen dat Portbase de observatie van de minister deelt en daarom de passende scope op dit moment “aan het ontdekken” is. “Misschien moeten we op termijn wel een positie innemen in een Europees netwerk”, aldus Van der Wolf. “Dat gaan we de komende tijd bezien.”

Digitale weerbaarheid vergroten

Peter de Graaf, COO van Portbase, staat vervolgens stil bij wat Portbase allemaal doet op veiligheidsgebied. Zo geeft hij een korte toelichting op de inrichting van het Portbase platform, met haar netwerkinfrastructuur en kantoorautomatisering conform ISO 27001- en AVG-wetgeving. De Graaf benadrukt verder de goede samenwerking met de havenbedrijven op het vlak van veiligheid. Ook is hij positief over de gemeente Rotterdam, dat de veiligheid in de haven hoog op de agenda zet en initiatieven als het project Integere Haven ondersteunt. “Goed dat ze op dit vlak zoveel initiatief nemen. Bijvoorbeeld bij de lescontainertrainingen in het Rotterdamse havengebied, over het voorkomen van illegale inmenging. Daarmee wordt bijgedragen aan het vergroten van de digitale weerbaarheid in de haven.”

Geslaagde publiek-private samenwerking

Vervolgens neemt Marty van Pelt, manager Business Relations & Communications bij Portbase, het stokje van De Graaf over. Hij gaat in op het huidige veranderproces in de haven. Van Pelt noemt in dat kader Get Ready for Brexit, de Nederlandse ketenoplossing voor de Brexit. Volgens hem is dit een voorbeeld van een succesvolle verandering in de haven, op basis van een geslaagde publiek-privaat samenwerking.

Keten veiliger maken

Het huidige programma Samen Veilig Data Delen borduurt, weliswaar met een heel ander doel, voort op de Brexit-aanpak, zo gaat Van Pelt verder. “Wederom pakken we gezamenlijk een groot probleem aan: de criminaliteit in de haven. We maken de havenlogistieke keten veiliger met een oplossing die gestoeld is op, simpel gezegd, het aanwijzen van (volgende) partijen in de keten. Zo voorkom je illegale inmenging in legale logistieke processen.”

Toezicht vereenvoudigen

Van Pelt staat ook nog stil bij het Container Tracking System (CTS), het initiatief dat kort gezegd de separate administraties van terminals in de haven gaat samenvoegen om het toezicht vanuit de Douane te moderniseren. Ook CTS vergt een serieuze verandering én inspanning in de haven, maar ook bij de Douane, meent Van Pelt. “Maar het levert ook veel op”, aldus de minister, die enthousiast op het initiatief reageert.

Meebewegen met de markt

Marten van der Velde, manager Strategie & Innovatie bij Portbase, werpt ten slotte een blik vooruit, naar wat komen gaat. “Portbase moet zo goed mogelijk meebewegen met de markt, door bijvoorbeeld met platformoplossingen andere partijen in en om de haven verder te brengen. Denk aan de overheid met DEFlog, waar Portbase de infrastructuur voor leverde. Maar bijvoorbeeld ook aan Nextlogic, waarbij Portbase borg staat voor de techniek en de integratie met het PCS.”

Nog betrouwbaarder

Een andere richting die Portbase op beweegt, is volgens Van der Velde die van het federatief datadelen. “Ofwel het koppelen van bestaande datahubs met het PCS, zodat informatie nog veel breder is te ontsluiten.” Of zoals de minister het verwoordt: zodat logistieke ketens nog betrouwbaarder zijn te maken.

Belangrijke voorwaarde

Afrondend stelt minister Harbers onder de indruk te zijn van wat Portbase de afgelopen jaren allemaal heeft gerealiseerd en wat het in de toekomst allemaal nog wil realiseren. “Hartstikke mooi om te zien en mijns inziens een belangrijke voorwaarde voor het behoud van onze logistieke toppositie in de wereld.”