Mogelijke hack bij softwareleverancier (incl. update)

Update 28 maart 2022:

Vandaag hebben we een formele bevestiging ontvangen van onze softwareleverancier dat onze omgeving niet betrokken is geweest bij een mogelijk datalek. Dit security incident heeft dus geen gevolgen gehad voor onze klanten en onze dienstverlening. We sluiten hiermee het interne onderzoek af.

Origineel bericht 22 maart 2022:

In de media werd op 21 maart 2022 melding gemaakt van een mogelijke hack bij een van onze softwareleveranciers. Vooralsnog geeft deze leverancier aan dat dit geen gevolgen heeft voor onze dienstverlening in onze besloten omgeving. We hebben zelf ook geen verdachte handelingen kunnen ontdekken.

We hebben inmiddels uit voorzorg melding hiervan gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor nu adviseren we u contact op te nemen met onze Customer Service als u een ongebruikelijke situatie tegenkomt.