Nieuwe Platform Solutions Portbase maken meer doen met data voor iedereen bereikbaar

Met de introductie van Platform Solutions voegt Portbase een nieuwe dimensie toe aan zijn dienstverlening via het Port Community System (PCS). CEO Iwan van der Wolf: “Bovenop onze bestaande ondersteuning van de kernprocessen van de havens kunnen bedrijven en overheden vanaf nu binnen het PCS eenvoudig en veilig hun eigen communities gaan creëren, op die manier heel gebruiksvriendelijk extra data delen met nieuwe doelgroepen of dergelijke data juist afnemen. Onze Platform Solutions maken meer doen met data voor iedereen in de logistieke keten bereikbaar.”

De afgelopen twintig jaar heeft Portbase het PCS van de Nederlandse havens ontwikkeld tot dé spil in de informatie-uitwisseling in de haven logistieke ketens. Met de toevoeging van Platform Solutions zet Portbase een grote volgende stap. Van der Wolf: “Technologische ontwikkelingen maken data delen en nieuwe toepassingen daarmee ontwikkelen steeds makkelijker. Partijen krijgen ook daadwerkelijk steeds meer behoefte aan data. Dataplatforms zijn nadrukkelijk in opkomst. Wij sluiten aan bij die trend. In plaats van dat iedereen in de havenlogistiek hierin apart moet gaan investeren, doen wij dit vanuit Portbase in één keer voor de gehele community. Dat is veel efficiënter. Onze community telt immers al meer dan 5000 bedrijven met 20.000 gebruikers en bundelt heel veel data. Wij geloven er heilig in dat de haven logistieke ketens door meer data delen sneller, efficiënter, beter én groener worden. Onze havens willen wij helpen de slimste van Europa te zijn.”

Bouwen op bewezen infrastructuur

“De onderste laag van ons PCS is de infrastructuur met een aantal generieke componenten zoals dataopslag en dataconversie, middelen voor autorisatie en authenticatie, beveiliging, afspraken over hiervoor te hanteren standaarden (iShare), etc. Bovenop deze infrastructuur hebben wij in de afgelopen twintig jaar de ‘Port Solutions’ gebouwd. Het zijn de services waar iedereen Portbase van kent en waarmee wij alle kernprocessen in de havenlogistiek ondersteunen. Direct naast deze Port Solutions positioneren wij nu de Platform Solutions. Met gebruik van de infrastructuur van Portbase kunnen bedrijven en overheden hier hun eigen (data)diensten ontwikkelen en communities creëren voor het delen van extra data. Het gaat om data die bovenop de kernprocessen waardevol zijn voor specifieke doelgroepen.”

Toegang tot de grote Portbase-community

Een belangrijk voordeel voor bedrijven en overheden van gebruik van de Platform Solutions wordt de toegang tot de grote Portbase-community. Van der Wolf: “Via de Platform Solutions wordt het voor een bedrijf of overheid heel eenvoudig om aan specifieke community-deelnemers te vragen hun data uit het PCS te mogen hergebruiken voor slimme nieuwe oplossingen. Na akkoord is dat snel geregeld. Het is enkel een kwestie van een schuifje omzetten. Niemand hoeft apart te investeren in verbindingen. Let wel! Alle data in het PCS zijn eigendom van de deelnemers zelf. De barrières voor hergebruik worden lager, maar toestemming blijft altijd vereist; veiligheid is geborgd. Andersom krijgt een aanbieder van data via de Platform Solutions ook rechtstreeks toegang tot de Portbase-community voor het onder de aandacht brengen van zijn extra dienstverlening. Het uiteindelijke doel is immers dat iedereen slimmer, efficiënter, veiliger, duurzamer en/of goedkoper kan werken.”

Marketplace

Voor het verder stimuleren van data delen creëert Portbase binnen het PCS bovendien een aparte Marketplace. Van der Wolf: “Hier zijn de dataservices uit onze Port Solutions voor de kernprocessen beschikbaar, maar kunnen vanuit de Platform Solutions ook andere aanbieders hun eigen data onder de aandacht brengen. Die in de loop van 2022 beschikbaar komende marktplaats is een belangrijk onderdeel van de meerwaarde die wij aan partijen bieden. De grote omvang van onze community biedt hen direct schaal.”

Van groot tot klein een eigen community

Van der Wolf benadrukt dat iedereen van groot tot klein via de Platform Solutions een eigen community kan starten en data kan gaan delen. “Vanuit Portbase bieden wij de omgeving met de basiscomponenten en regelen wij zaken als beveiliging, etc. Het is aan partijen zelf om die omgeving vervolgens in te richten en een eigen gezicht te geven.”

“Met de introductie van de Platform Solutions willen wij het delen van data in de logistiek naar een volgend niveau tillen,” zo besluit Van der Wolf. “Het wordt een nieuw ecosysteem, waarin wij met elkaar nog veel zullen moeten ontdekken. Doel is om de bestaande dienstverlening van onze Port Solutions hiermee te versterken en niet te vervangen. Ik ben absoluut overtuigd van de meerwaarde van de Platform Solutions voor de community om zelf meer met data te kunnen doen en te innoveren. Als Portbase gaan wij er veel energie in stoppen om via deze nieuwe weg het data delen in de logistiek verder te versnellen. Iedereen die maar wil, is van harte welkom om onze Platform Solutions te gaan gebruiken!”

Wilt u meer weten over veilig data delen?

Download de whitepaper