Portbase en Nextlogic: Nieuwe fase in route naar de integrale planning

Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. In een gezamenlijke Update informeren wij u over de actuele stand van zaken op weg naar ingebruikname van de integrale planning.

Alle barge operators aangesloten op Barge Planning zijn in februari succesvol door Portbase overgezet naar de nieuwe service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Met gebruik van de data uit MCA Barge is nu de volgende fase van start gegaan. Nextlogic voert hierin samen met de deelnemende bedrijven de eerste praktijkproeven uit met de integrale planning.

Wij realiseren ons daarbij dat het coronavirus momenteel voor zeer uitdagende marktomstandigheden zorgt. Bij bedrijven is minder capaciteit beschikbaar. In overleg met alle deelnemers zoeken wij naar de beste oplossingen. De ingebruikname van de integrale planning is hierbij drie maanden opgeschoven naar september 2020.

De actuele planning vindt u altijd op de gezamenlijke website Portbase en Nextlogic verbinden.

Verder in deze update:

Praktijkproeven integrale planning van start
Nextlogic is op 14 april gestart met concrete praktijkproeven met de integrale planning. 27 barge operators, deepsea-terminals en empty depots hebben hun medewerking toegezegd.

API-koppeling creëert optimaal voordeel
Alleen via een API-koppeling biedt MCA Barge optimaal voordeel. Stap in overleg met uw softwareleverancier zo snel mogelijk over!

Belangrijke rol voor schippers
Bij de uitvoering van de integrale planning is een belangrijke rol weggelegd voor de schippers. Op de website ‘Portbase en Nextlogic verbinden’ is nu een aparte pagina voor schippers beschikbaar.

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.

Meer lezen? Bekijk de volledige Portbase-Nextlogic Update, of schrijf u direct in voor de nieuwsbrief.