Portbase ontzorgt havens en bedrijfsleven door koppeling met Single Window

ROTTERDAM, 2 november 2016 – Portbase heeft samen met de havens van Rotterdam, Amsterdam, Harlingen en Groningen succesvol de koppeling tussen het Port Community System en het Single Window gerealiseerd. Met de aansluiting op Single Window zijn de Nederlandse havens klaar voor de toekomst met een goed ingericht centraal punt voor alle scheepsgerelateerde meldingen.

Het Single Window is een initiatief van de Europese Unie en verplicht elke lidstaat om één centraal punt voor alle scheepsgerelateerde meldingen aan Douane, NCA SafeSeaNet en Grensbewaking in te richten. In Nederland worden daar de ladingberichten aan toegevoegd. Portbase maakt vanuit het Port Community System een koppeling met het Single Window. Iedereen kan zodoende op de vertrouwde manier blijven werken en daarmee ook verder op in de logistieke keten optimaal profiteren van hergebruik van gegevens.

Investeren in de community

Portbase heeft in haar Port Community System 27 diensten anders ingericht om de koppeling naar Single Window mogelijk te maken. Door deze investering hoeven communityleden geen grote wijzigingen door te voeren in hun eigen processen en systemen. Zij blijven via het Port Community System hun data delen net als voorheen. Maar zaken als de berichtenstructuur en berichtformaten zijn aan de achterkant ingrijpend veranderd om deze koppeling te kunnen maken. Niels Postma, strategisch adviseur divisie havenmeester Amsterdam: “Het Port Community System als ‘vertaalmachine’ is uitermate belangrijk gebleken voor de minimalisering van extra lasten voor de markt. Rederijen, cargadoors en scheepsagenten die aangesloten zijn bij Portbase hebben hun systemen niet aan hoeven passen. Dankzij het PCS hoeven deze partijen hun gegevens ook maar één keer aan te leveren”. De investering van Portbase, met financiële ondersteuning van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) en haar aandeelhouders, ontzorgt de havens, het havenbedrijfsleven en de overheden op zowel financieel als operationeel niveau.

Samenwerking

Bij de koppeling naar Single Window heeft Portbase nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, Douane, Grensbewaking en de havenautoriteiten Rotterdam, Amsterdam, Groningen Seaports en Harlingen. Portbase Managing Director Iwan van der Wolf: “Een intensieve, maar belangrijke samenwerking die nodig is om als Nederland voorop te blijven lopen in Europa. We zijn met deze koppeling klaar voor de toekomst en voldoen aan de Europese richtlijnen. Een mooi resultaat.”

Herman Hanekamp voorzitter Taskforce Single Window Amsterdam-Rotterdam is ook erg te spreken over het proces. ”Door in een vroegtijdig stadium de samenwerking tussen havens en Portbase op te zoeken hebben we een groot scala aan onderwerpen, juridisch, beleidsmatig en projectmatig kunnen onderkennen en vastpakken. Dit is binnen deze taskforceconstructie tussen havenmeesters, havenbedrijven en Portbase zeer belangrijk gebleken.”

Toekomst

Op dit moment zijn rederijen verplicht om informatie over het schip te melden via Single Window. Per 1 december zullen daar bemannings- en passagiersgegevens aan toegevoegd worden. En in 2017 zal ook informatie over lading via het Single Window aan Douane gestuurd worden. Ook voor deze fase wordt het Port Community System op dit moment ingericht.

Van der Wolf ziet voor de toekomst datadeling tussen bedrijven en met overheden alleen maar toenemen. “Samenwerken en het delen van data is interessant voor alle partijen in de logistieke keten. Zij kunnen daarmee hun eigen processen versnellen en dus efficiënter werken. Vertrouwen is echter de basis, dus als die informatie gedeeld mag worden moeten daar goede afspraken aan ten grondslag liggen. Door goede afspraken te maken en te borgen wordt de autorisatie op het delen van data verbeterd. Daarmee wordt het delen van data waardevoller voor alle partijen in de logistieke keten.”