44 Dataservice Losbevestiging

Door implementatie van de dataservice Losbevestiging kunt u direct na lossing van een container, automatisch vanuit uw inhuis-systeem bij de Douane de vooraangifte bevestigen of de vervolgaangifte doen.

Voordelen

 • Real-time inzicht in het moment van lossing
 • Voorkomt extra handelingen: automatische trigger voor vervolgacties in uw inhuis- systeem (bevestigen vooraangifte, indienen vervolgaangifte)
 • Soepele doorstroming containers
 • Efficiënt plannen vervolgtransport
 • Betrouwbare data direct van de bron

Dataservice

Losbevestiging is een zogenaamde dataservice. Vanuit bestaande Portbase-services worden specifieke velden hierbij samengevoegd tot één dataset. Bedrijven en softwareleveranciers kunnen dergelijke datasets implementeren in hun eigen processen en systemen of gebruiken voor het (verder) ontwikkelen van logistieke innovaties. U bent daar geheel vrij in. Ontsluiting vanuit Portbase gebeurt via API’s.

Losbevestiging voorkomt vertraging in uw logistieke proces

De dataservice Losbevestiging speelt in op de introductie door de Douane van het Container Vrijgave Bericht. Vanaf het moment dat het Container Vrijgave Bericht van kracht is, is een invoeraangifte pas mogelijk nadat het schip daadwerkelijk in de haven is gearriveerd. Losbevestiging is de trigger die u als importeur of expediteur in staat stelt direct na het moment van lossen – zonder verdere handelingen – automatisch vanuit uw inhuis-systeem uw vooraangifte te bevestigen dan wel de vervolgaangifte te doen. De Douane kan deze dan meteen afhandelen. Uw container kan snel verder de logistieke keten in.

Eenvoudige werking

Voor Losbevestiging doet u op basis van een containernummer in combinatie met een BL-nummer of Call Reference Nummer een aanvraag via een API. Een bevestiging van goede ontvangst volgt naar het opgegeven webadres. Zodra de container is gelost, worden de losbevestigingsdetails (locatie en tijd) vanuit Portbase real-time doorgezet naar uw inhuis-systeem.

Gebruik en kosten

Losbevestiging kunt u gebruiken voor alle containers die arriveren in de Nederlandse havens.
Voor deelname betaalt u een maandabonnement plus een bijdrage per aangevraagde losbevestiging. Deze bijdrage bestaat uit een vergoeding voor het gebruik van de service en een tegemoetkoming aan de eigenaar van de data. Facturatie gebeurt via een verzamelfactuur aan het eind van iedere maand op basis van het werkelijk gebruik.

Aansluiten

De API-specificaties voor de dataservice Losbevestiging vindt u hier. Via dit aanvraagformulier kunt u zich opgeven voor deelname. Onze interface-specialisten nemen daarna contact met u op voor nadere afspraken.

Sales

Vragen over deze service? Stel ze gerust!

Verstuur een e-mail naar Afdeling Sales

 • Containers
 • Import
 • Systeemkoppeling
 • Doelgroepen
  • Expediteur
  • Importeur