24 Wagen Lading Informatie Systeem

Enabled by Portbase

Compleet overzicht van locatie en inhoud van wagens op spooremplacementen.

Voordelen

  • Aansluitend bij bestaande infrastructuur voor havenbrede informatie-uitwisseling
  • Portbase combineert (haven)logistieke knowhow met IT-kennis
  • Betrouwbare hosting

Het Wagen Lading Informatie Systeem (W-LIS) toont real-time (met verwerking van 2 tot 5 minuten) de locatie van alle goederenwagons op spooremplacementen in Nederland, inclusief informatie over de in wagons aanwezige gevaarlijke stoffen. Bij een calamiteit op een emplacement kan railinfrabeheerder ProRail de hulpdiensten hierdoor met één druk op de knop een compleet overzicht bieden. Deze hulpdiensten kunnen hierdoor adequaat optreden. De veiligheid op het spoor wordt daarmee verder vergroot.

Portbase heeft voor de spoorsector de bouw van W-LIS gedaan en verzorgt het beheer van dit systeem. De informatie in Wagen Lading Informatie Systeem betreft 100 tot 150 verschillende emplacementen, duizenden sporen waarvan doorlopend 200 tot 300 sporen bezet zijn en de gegevens van 7500 unieke goederenwagons. Meer dan twintig procent van deze wagons bevat gevaarlijke stoffen. Ongeveer 500 medewerkers van ProRail en dertig goederenvervoerders met tezamen circa 2500 medewerkers voeden het systeem.

Opdrachtgever: ProRail
Doelgroep: Spoorsector

Enabled-by services
Onder de naam ‘Enabled-by services’ ontwikkelt, beheert en host Portbase binnen het Port Community System ook services voor derden. Het betreft diensten met een algemeen logistiek belang en een meerwaarde voor de havencommunity. Alle kosten zijn daarbij voor rekening van de opdrachtgever. Deze is ook zelf verantwoordelijk voor verspreiding en gebruik. Deelnemers aan een ‘Enabled-by service’ hebben geen rechtstreekse klantrelatie met Portbase.

Voor vragen

Afdeling Sales
+31 (0)88 625 25 34

Support

Al klant en vragen over het gebruik? Ga naar support.

Support

Voor ladingtype

  • Containers
  • Bulk

Beschikbaar via

  • Webschermen
  • Doelgroepen
    • Spooroperator, spoorvervoerder