25 Rail Planning

wordt in 2021 vervangen door Melding Container Achterland Rail

Optimale informatie-uitwisseling rondom de treinafhandeling in zeehavens.

Voordelen

  • Snellere afhandeling van treinen op terminals in de zeehaven
  • Helder zicht op operationele processen
  • Automatische los- /laadbevestigingen c.q. terugkoppeling van geladen gewichten

Efficiënte communicatie

Via Rail Planning kunt u met alle partijen in de railketen efficiënt communiceren. Voor de droge bulksector richt de service zich op de informatie-uitwisseling over treinen; voor het intermodaal vervoer op informatieuitwisseling over treinen én lading. De afhandeling op de terminal verloopt zo optimaal.

Rail Planning in het droge bulk vervoer

Tractieleveranciers geven via Rail Planning de treinsamenstellingen en wagonvolgordes door aan de bulkterminals in de zeehaven. Deze kunnen het beladen dan optimaal organiseren. De tractieleverancier krijgt automatisch de geladen gewichten teruggekoppeld.

Rail Planning in het intermodaal vervoer

In het intermodaal vervoer kunnen railoperators eenvoudig hun los- en laadlijsten indienen. Railterminals geven automatisch een terugkoppeling over de status van de voorgemelde containers, wissellaadbakken en chassis. Zo nodig kan ontbrekende informatie worden aangevuld. Na afloop ontvangen railoperators van alle containers een los- en laadbevestiging.

Voorwaarde voor het ophalen en afleveren

Bij APM Terminals Maasvlakte ll, APM Terminals Rotterdam en Rotterdam World Gateway is voormelden via Portbase de voorwaarde om uw containers af te leveren of op te halen. Via Rail Planning kunt u uw containers ook voormelden bij de Hutchison Ports ECT Delta, Hutchison Ports ECT Euromax en Rail Service Rotterdam.

Gratis gebruik voor railoperators

Vanwege het strategisch belang van goede voorinformatie voor het functioneren van de haven is deelname aan de service Rail Planning voor railoperators gratis. Deze kosten worden gedragen door het Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Tractieleveranciers, railterminals, zeeterminals en railinfrabeheerders betalen een eigen bijdrage.
Kiest u voor een systeemkoppeling? Onze Interface specialisten helpen u bij het realiseren hiervan. U betaalt hiervoor eenmalig € 249,50 (ex. btw) per service. Abonneert u zich op deze service via een systeemkoppeling, dan krijgt u de webversie er automatisch bij. Portbase heeft geen winstoogmerk.

Zo sluit u aan!

Voor deze service gelden vanuit onze partners in de logistieke keten aanvullende eisen. Lees het Stappenplan aansluitproces wat u moet doen voordat u gebruik kunt maken van onze service.

Voor vragen

Kevin Lammerts
Specialist achterland Verstuur een e-mail +31 (0)88 625 25 34

Support

Al klant en vragen over het gebruik? Ga naar support.

Support

Voor ladingtype

  • Containers
  • Bulk

Beschikbaar via

  • Webschermen
  • Systeemkoppeling