35 Zeehavenstatistiek

Enabled by Portbase

Betrouwbare statistieken over ladingstromen.

Voordelen

  • Aansluitend bij bestaande infrastructuur voor havenbrede informatie-uitwisseling
  • Portbase combineert (haven) logistieke knowhow met IT-kennis
  • Betrouwbare hosting

De service Zeehavenstatistiek voorziet Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Havenbedrijf Amsterdam (HbA) en CBS maandelijks van betrouwbare data over scheepsreizen en lading vanuit één bron. Deze partijen hebben zo een juist en volledig beeld van de ladingstromen die door de havens gaan en kunnen op grond daarvan bruikbare statistieken maken.

Ook rederijen, cargadoors en agenten kunnen gebruikmaken van de service Zeehavenstatistiek. Zij kunnen, bij deelname aan de service, gratis een file ontvangen met geaggregeerde data op basis waarvan zij zelf hun managementinformatie kunnen vormen. Dit ontvangen zij naar keuze per maand of per kwartaal. Men hoeft bovendien niet meer apart zelf gegevens aan het CBS te leveren.

De basis voor de datafiles wordt gevormd door de in het Port Community System reeds beschikbare gegevens zoals die eerder door rederijen, cargadoors en agenten zijn ingediend voor hun meldingen aan de havenautoriteit en Douane. Alle data zijn vanzelfsprekend geanonimiseerd en bevatten geen commercieel gevoelige informatie.

Rechten en plichten in convenant
Alle rechten en plichten ten aanzien van het beschikbaar stellen en gebruik van data voor de service Zeehavenstatistiek zijn vastgelegd in een convenant. Ondertekenaars zijn de VRC (Vereniging van Rotterdamse Cargadoors), ORAM (Ondernemersvereniging Regio Amsterdam), Portbase en namens de opdrachtgevende partijen HbR, HbA en CBS.  Met de aanvraag tot deelname aan de service Zeehavenstatistiek geeft de rederij, cargadoor of agent eenmalig schriftelijk toestemming voor gebruik van zijn data in deze service.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam (met instemming van de andere opdrachtgevende partijen HbA en CBS en in samenwerking met VRC en ORAM)
Doelgroep:  Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, CBS, rederijen, cargadoors en agenten

Enabled-by services
Onder de naam ‘Enabled-by services’ ontwikkelt, beheert en host Portbase binnen het Port Community System ook services voor derden. Het betreft diensten met een algemeen logistiek belang en een meerwaarde voor de havencommunity. Alle kosten zijn daarbij voor rekening van de opdrachtgever. Deze is ook zelf verantwoordelijk voor verspreiding en gebruik. Deelnemers aan een ‘Enabled-by service’ hebben geen rechtstreekse klantrelatie met Portbase.

Voor vragen

Afdeling Sales
+31 (0)88 625 25 34

Support

Al klant en vragen over het gebruik? Ga naar support.

Support

Voor ladingtype

Beschikbaar via

  • Doelgroepen
    • Agent
    • Rederij, cargadoor