Plannen voor ‘digital ready’ maken logistieke sector

Nederland ook digitaal een koppositie geven in het aansturen van logistieke ketens. Als alles naar verwachting verloopt, gaat een aantal partijen, waaronder wellicht ook Portbase, hiervoor vanaf eind dit jaar tot 2027 aan de slag in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek.

De benodigde financiering van dit programma gebeurt vanuit het Nationaal Groeifonds van de Nederlandse overheid. Het programma heeft de ambitie om het gehele bedrijfsleven in de logistieke sector ‘digital ready’ te maken. De huidige prominente rol van Nederland in internationale logistieke ketens is niet zonder meer vanzelfsprekend. Door digitalisering verandert de wereld snel. De Nederlandse logistieke sector loopt in die digitale ontwikkeling niet voorop. Wil ons land een logistieke koploper blijven, dan is absoluut een versnelling in digitalisering nodig.

“Wil ons land een logistieke koploper blijven, dan is absoluut een versnelling in digitalisering nodig”

Meer dan weer een mooi rapport

Manager Strategie & Innovatie van Portbase Marten van der Velde benadrukt het concrete karakter van wat tussen nu en 2027 wordt voorzien. “Het wordt niet weer een volgend mooi rapport, dashboard of digitale tool. Ook de hele grote groep midden- en kleinbedrijven in de logistiek moet alle geplande innovatie voor het snel en efficiënt uitwisselen van informatie in hun dagelijkse praktijk kunnen, willen en gaan gebruiken.” Berekend is dat de uitvoering van het programma tot 2035 voor 167 miljoen euro bijdraagt aan het bruto binnenlands product en voor 9,3 miljoen euro aan klimaatdoelstellingen. “Die maatschappelijke effecten waren voor honorering door het Nationaal Groeifonds heel belangrijk.”

Mobiele telefoon als metafoor

Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek omvat meerdere werkpakketten. Het fundament, aangestuurd door Havenbedrijf Rotterdam, is de ontwikkeling voor logistiek Nederland van een Basis Data Infrastructuur. Het betreft een set afspraken en componenten dat ervoor zorgt dat de gehele logistieke wereld eenvoudig veilig en betrouwbaar met elkaar kan communiceren en data delen. Voor de uitleg over het idee erachter, houdt Van der Velde zijn mobiele telefoon omhoog. “Dit apparaat is feitelijk een basisinfrastructuur. Of je nu een iPhone hebt, een Samsung of een ander merk, je kunt altijd met elkaar praten. Elk toestel biedt een aantal basistoepassingen, met daar bovenop extra’s waarvoor je apart kunt kiezen. Terugvertaald naar de logistiek: Portbase levert een basisinfrastructuur voor de havenlogistieke ketens en Cargonaut doet dit voor de luchtvaart. Onderling is dit uitwisselbaar, het werkt hetzelfde. Net zoals een iPhone met een Samsung kan bellen. Bovenop de basiselementen die nodig zijn voor de werking van in ons geval de haven kunnen andere partijen op die basisinfrastructuur hun eigen toepassingen maken. Het is te vergelijken met de apps die je naar eigen keuze installeert op je telefoon.”

“Met onze circa 5.000 klanten kunnen wij projecten echt in de praktijk verder brengen”

Aan de slag in living labs

Een tweede werkpakket in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek is de realisatie van een aantal concrete innovatieve toepassingen die aansluiten op de Basis Data Infrastructuur. Dat gebeurt in living labs. Portbase vindt deze interessant en ziet er veel potentie in, vertelt Van der Velde: “Met onze circa 5.000 klanten kunnen wij projecten in de praktijk echt verder brengen.” Hierbij kijkt Portbase onder andere naar de living labs die goed aansluiten op de context van het community systeem, zoals de realisatie van vertrouwensketens, het Container Dossier voor het breed delen van containerdata, het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over het aankomstmoment van lading en het Container Transport System. Dit laatstgenoemde living lab wil bereiken dat de Douane lading door de hele haven heen op de voet kan volgen.

“De uitkomsten van het programma moeten het logistieke bedrijfsleven daadwerkelijk ‘digital ready’ maken”

Over de digitale streep trekken

Het derde en laatste werkpakket richt zich op het vergroten van het digitaal bewustzijn van het bedrijfsleven. Een langdurige awareness campagne is een van de instrumenten die worden ingezet om de helft van de Nederlandse bedrijven in de logistieke keten over de digitale streep trekken.

In voorbereiding op vliegende start

Er wordt op gemikt om het programma Digitale Infrastructuur Logistiek in november officieel af te trappen. Momenteel wordt hard gewerkt aan het project- en programmamanagement. Van der Velde: “In november kan er zo een vliegende start maken met het versnellen van digitale ontwikkelingen die de internationale koppositie van Nederland in de logistiek gaan versterken.”