Uitdagingen

Alle organisaties in onze community hebben te maken met complexiteit in de eigen operatie en in de samenwerking met andere partijen in de ketens. Dit wordt onder andere beïnvloed door:

 • Compliancy aan wet- en regelgeving
 • Transparantie van, en inzicht in supply chains
 • Verduurzaming van de eigen operatie en de keten
 • IT volwassenheid, standaarden en digitale veiligheid

Onze zes basisprincipes

Samenwerken, datadelen en nadenken over collectieve digitalisering gaat niet vanzelf. Vertrouwen speelt daar een belangrijke rol bij samenwerking. Bij onze oprichting hebben we afspraken gemaakt met een vertegenwoordiging van onze community. Op basis van die afspraken hebben wij onze principes geschreven. De zes principes geven richting aan onze organisatie en de relatie met onze community.

We kennen onze rol

Portbase is er om alle partijen in de Nederlandse havens via ons platform met elkaar te verbinden en de kernprocessen van havenlogistiek te ondersteunen. Daarmee versterken we de concurrentiepositie van de Nederlandse haven. Niets meer en niets minder. Dus we zijn ons bewust van het vertrouwen en mandaat dat de havengemeenshap ons geeft en we beseffen dat een neutrale positie daarvoor essentieel is. 

De koers bepalen we samen

De strategische koers van onze organisatie bepalen we altijd in samenspraak met vertegenwoordigers uit de gemeenschap. Door middel van werkgroepen, klantpanels en onze adviesraad zorgen we dat we alle belangen behartigen en werken we samen aan wensen en prioriteiten. Zo geven we samen vorm aan de logistiek van de toekomst. 

We hebben geen winstoogmerk

We zijn een not-for-profit organisatie. Dus we vragen alleen geld om onze kosten te dekken. Iedere euro die binnenkomt via onze diensten gaat naar de ontwikkeling en exploitatie van die diensten. Zo houden we het zuiver en transparant. 

We zorgen voor eenvoud en efficiëntie

Ons Port Community System maakt het uitwisselen van logistieke data voor iedereen zo makkelijk en efficient mogelijk. Door gegevens op een centraal platform te verwerken voorkomen we een lappendeken van IT-oplossingen en creëren we een ‘single source of truth’ met industriestandaarden. Iedereen werkt dus met exact dezelfde data en hoeft die niet twee keer in te voeren. Zo maken we het leven van mensen makkelijker en onze havens efficiënter.  

Jouw data is en blijft van jou

De gegevens die klanten delen via Portbase zijn niet van ons. Hun data in ons Port Community System is er in de basis alleen om kernprocessen te stroomlijnen. Voor iedere andere toepassing vragen we eerst expliciet toestemming van de data-eigenaar. Wij zullen dus nooit datasets verkopen of inzetten voor commerciële toepassingen.  

Data delen is een middel, samen waarde creëren het doel

Het uitwisselen van informatie is cruciaal voor het versterken van de positie van de Nederlandse havens, en dus in het belang van de hele havengemeenschap. Rederijen, terminals, vervoerders, verladers; we stimuleren alle partijen om hun data te delen. Want wanneer die bij elkaar komen gaan processen vlotter en wordt er door de hele keten geld en energie bespaard. Bovendien is samenwerking de perfecte voedingsbodem voor optimalisatie en innovatie. 

Directie & Leadership Team

De directie, Iwan van der Wolf en Peter de Graaf,  is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Portbase en de algemene gang van zaken van de onderneming. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het Leadership Team van Portbase is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken van de onderneming. Het team legt hierover verantwoording af aan de Directie.

Jaarberichten

 • Jaarbericht 2023

  Jaarbericht 2023 Ons jaar 2023in vogelvlucht “Naadloze, veilige en duurzame logistieke processen. Daar staan en gaan we voor bij Portbase. Graag willen we de havencommunity danken voor hun inzet, toewijding en grote betrokkenheid bij Portbase in het afgelopen jaar. Ook voor 2024 hopen we op een succesvolle samenwerking om zo de slimste havencommunities van de […]
 • Jaarbericht 2022

  Jaarbericht 2022 Ons jaar 2022 in vogelvlucht “Namens Portbase danken wij de havencommunity voor hun inzet, toewijding en grote betrokkenheid bij Portbase in het afgelopen jaar. Wij hopen ook in 2023 op een succesvolle samenwerking met de havencommunity, om gezamenlijk de slimste havens van de wereld te realiseren waar de logistieke processen naadloos, veilig en […]
  Jaarbericht 2022
 • Jaarbericht 2021

  Jaarbericht 2021 Ons jaar 2021in vogelvlucht “Ook in 2021 – een jaar dat voor een belangrijk deel in het teken stond van corona – werkte Portbase, samen met de havengemeenschap, onverminderd hard aan het slimmer maken van de Nederlandse havens. In dit jaarbericht schetsen we met enkele korte impressies wat er allemaal is bereikt”. Iwan […]

Programma’s