Meer dan 40 services op één platform


Het PCS omvat in hoofdlijnen
3 onderdelen:

  1. Digitale infrastructuur waarmee data delen veilig en efficient mogelijk gemaakt wordt. Deze laag bevat o.a. databases, identiteitsbeheer, toegangsmanagement en de benodigde technologische componenten.
  2. De Community Solutions zijn de diensten die Portbase ontwikkelt om belangrijke havenprocessen gedigitaliseerd te ondersteunen. Deze laag zorgt voor een eenduidige manier van samenwerken tussen de verschillende partijen in de keten.
  3. In het digitale eco-systeem bieden diverse partijen diensten aan die gebruikmaken van de data die vanuit de Community Solutions beschikbaar worden gesteld. Deze laag zorgt ervoor de data op basis van de juiste toestemming ook met andere partijen voor andere toepassingen gedeeld kan worden.

Hoe de services werken 

Elke service maakt berichtuitwisseling en interactie tussen verschillende partijen mogelijk. Dit kunnen zowel berichten van en naar systemen (system messages) als berichten tussen personen (notificaties) zijn. Dankzij onze centrale database is optimaal hergebruik van gegevens mogelijk, waardoor je slechts eenmalig data hoeft aan te leveren. Dit alles gebeurt uiteraard volgens de vastgestelde regels. Lees hier meer over op onze pagina over Veiligheid.

Belangrijk voor het bedrijfsleven 

Havens fungeren als knooppunten voor de nationale en internationale economie. In deze complexe knooppunten is nauwkeurige afstemming essentieel. Het vereist dat alle partijen tijdig beschikken over de juiste informatie, zodat ze op het juiste moment de juiste handelingen kunnen verrichten. Het Port Community Systeem (PCS) zorgt ervoor dat al die informatie centraal beschikbaar is én efficiënt wordt gedeeld.  

Dit leidt niet alleen tot een sterkere concurrentiepositie van de havens zelf, maar ook van een groot deel van de bedrijven in Nederland, die direct of indirect aan de havenlogistiek verbonden zijn. Het PCS huisvest een community van meer dan 6000 bedrijven en 15.000 gebruikers die gezamenlijk hun gegevens delen, waardoor Portbase momenteel beschikt over de grootste Port Community van Europa.


Sluit je aan bij onze havencommunity