Hogere efficiëntie, lagere kosten

Via het Port Community Systeem biedt Portbase meer dan 40 verschillende services voor alle schakels in de logistieke keten. Jaarlijks creëert deelname voor bedrijven een toegevoegde waarde tot € 345 miljoen, zijn 30 miljoen minder telefoontjes nodig, 100 miljoen minder e-mails en worden er 30 miljoen truckkilometers voorkomen.

Open platform

Het Port Community Systeem is een neutraal platform. Ook andere partijen die een algemeen logistiek belang hebben, kunnen hier diensten aanbieden die een meerwaarde betekenen voor de havencommunity.

Gebruikersvriendelijk

De gebruikers van het Port Community Systeem staan centraal bij Portbase. De diensten zijn gebruikersvriendelijk ingericht en afgestemd met werkgroepen uit de havencommunity. Daarnaast is onze Customer Service 24/7 bereikbaar voor vragen. 

  


Supply chain optimisation

Van en voor de havencommunity

In het Port Community System staat de klant volledig centraal. Zowel in de Raad van Commissarissen als in de Raad van Advies heeft het haven- bedrijfsleven een grote rol. Nieuwe services ontwikkelt Portbase altijd op basis van een duidelijke marktbehoefte. Werkgroepen vanuit het bedrijfsleven begeleiden stapsgewijs de ontwikkeling. Zodra een onderdeel klaar is, testen zij de werking en geven hierover feedback. Iedere nieuwe service wordt zo geheel afgestemd op de wensen van deelnemers en het gebruik in de praktijk. 

Veiligheid en betrouwbaar  

Portbase heeft een Information Security Manager die zich fulltime bezighoudt met veiligheidsvraagstukken. Daarnaast is Portbase deelnemer aan de haven ISAC, waarin publieke en private partijen gezamenlijk informatie uitwisselen over cyberdreigingen en kwetsbaarheden in de havencommunity. Ook laat Portbase jaarlijks een onafhankelijke beveiligingsaudit uitvoeren. Medewerkers die het PCS ontwikkelen, onderhouden en testen en medewerkers van de Customer Service worden gescreend.