Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven.


Een dochteronderneming van:


Samen is ons  uitgangspunt,
in alles wat we doen.

We zijn een not-for-profit organisatie, werken zonder winstoogmerk en hebben geen commerciële belangen. We bestaan omdat we het vertrouwen en het mandaat krijgen van de bedrijven in de haven om te faciliteren dat goederenstromen via de Nederlandse havens zo naadloos, veilig en duurzaam mogelijk lopen. Samen is ons  uitgangspunt, in alles wat we doen.  

Dit betekent dat we onze koers en jaarplannen bepalen met onze community. Portbase is zo ingericht dat op het moment dat we keuzes maken over de kant die we op gaan, we dit samen doen met een afvaardiging van onze communityleden. In de klantpanels bijvoorbeeld, worden op basis van strategische doelstellingen prioriteiten gesteld voor het komende jaar. Daarin bepaalt een afvaardiging van klanten samen de prioriteit van de ontwikkelingen die opgepakt moeten worden. Op basis van die prioritering wordt er een communityroadmap (jaarplan opgesteld).   

Maar daar eindigt het niet. Want prioriteiten moeten altijd bekeken worden vanuit het grotere geheel. Portbase behartigt immers het grotere havenbelang. Ook dit doen we samen met een vertegenwoordiging van klanten. In de Strategische Adviesraad (SAR) zitten klanten vanuit verschillende klantgroepen die kijken naar overkoepelende prioriteiten op basis van de communityroadmap die samen met de klantpanels is opgesteld. De centrale vraag is:  Is wat we willen doen goed voor de haven als geheel en voor de hele community? De ‘digitale’ havenagenda dus. Ook zorgt dat SAR voor een goede verbinding met en tussen de koepelorganisaties en kijkt het naar het creëren van draagvlak voor de koers bij de achterban. 

De havencommunity is groot en divers. Van kleine MKB bedrijven tot overheden, van tot grote internationale multinationals tot digitale platformen.  Dat zorgt voor een breed spectrum aan belangen. De wensen van de een, zijn de zorgen van een ander. Dat vraagt om een brede blik en inlevingsvermogen. Juist door onze neutrale positie en de manier waarop we onze koers bepalen kunnen wij bij Portbase de belangen wegen vanuit het overkoepelende belang. En daar zonder willekeur of kleuring een richting in bepalen.   

Community verhalen

We luisteren aandachtig naar alle partijen in de logistieke keten. Van rederij tot terminal, van chauffeur tot douanier: alle schakels in de keten hebben hun eigen uitdaging. Pim, Karlien, Lucien, Kees, Rogier en Jeroen vertellen hun verhaal.

Keeping
HEINEKEN
moving

Keeping
CTvrede
moving

Keeping
DFDS
moving

Keeping
EuroNordic
moving

Keeping
Nature’s Pride
moving