Nieuwe wetgeving bij het proces van binnenbrengen voor de maritieme sector

De Europese Unie voert per 3 juni 2024  het Import Control System 2 (ICS2) in voor de maritieme sector. Hierdoor veranderen de aangiften voor de ENS (Entry Summary Declaration) en ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) aanzienlijk. Samen met brancheorganisaties en klantgroepen heeft Portbase gezocht naar een oplossing met zo min mogelijk impact, maar wel optimaal behoud van data voor hergebruik.Impact voor de aangever

Met de ingang van ICS2 verandert het volgende voor jou:

 • ENS-aangiften gebeuren bij een centraal Europees systeem (Shared Trader Interface, STI) in plaats van bij de Douane in de eerste lidstaat van binnenkomst
 • De nieuwe ENS vereist veel meer gegevens. Nu zijn summiere gegevens (op masterniveau) nog voldoende, straks zijn meer gedetailleerde gegevens (op houseniveau) verplicht
 • Multiple filing wordt mogelijk. Hiermee kunnen meerdere partijen de verplichte gegevens voor de ENS indienen
 • Notification of Arrival, van het schip in de EU, gebeurt ook in het centrale Europese systeem
 • Het wordt mogelijk om ENS-meldingen via Portbase te doen in andere Europese havens
 • Het insturen van de ATO voor goederen die in de haven gelost worden, gebeurt zoals nu bij de nationale douaneautoriteit. Echter:
  • Gemeenschappelijke gegevens voorkomend in zowel de ENS als ATO mogen onderling niet afwijken
  • De aangever mag in de ATO verwijzen naar de ENS. Bij het aanleveren zijn hierdoor minder gegevens nodig.


De service

Beide services zijn geschikt voor alle sectoren: bulk, ferry, containers (shortsea, feeder, deepsea) en stukgoed.

Voormelding Lading Import

Deze service is ook geschikt voor het indienen van ENS internationaal.

Via de service Voormelding Lading Import kun je voor alle Europese havens ENS-aangiften doen. Tevens doe je via deze service de Notification of Arrival aan het Europese STI systeem. Hiermee biedt Portbase internationale bedrijven één centrale oplossing via het PCS.

Let op: bij multiple filing levert je als rederij, cargadoor of agent via Voormelding Lading Import jouw deel van de informatie aan (masterdata). Voor het voor multiple filing indienen van housegegevens maak je met de expediteur of verlader apart afspraken. Portbase ondersteunt dit niet.

Melding Lading Import

De huidige ATO veranderd. Er komen, met de ingang van ICS2, twee opties:

 • TSD (Temporary Storage Declaration), hier is het nodig de volledige dataset in te vullen (op houseniveau)
 • TSR (Temporary Storage Reuse), hier is een beperkte dataset nodig met verwijzing naar de eerdere ENS.

In beide gevallen kun je straks de service Melding Lading Import gebruiken.

Let op: voor een TSR waarbij de ENS-aangifte buiten Portbase om loopt, is met de community afgesproken dat de rederij, cargadoor of agent ons wel áltijd de masterdata blijft aanleveren.


Belang van data

Hergebruik van datagegevens is essentieel voor het optimaal functioneren van processen in het vervolg van de logistieke keten, zoals:

 • Geautomatiseerde en uniforme aanzeggingen van douane-inspecties en de vrijgave erna
 • Hergebruik van goederengegevens in meerdere vervolgaangiftes
 • Een volledig geautomatiseerd proces voor transshipment (REN)
 • Uitwisseling van loslijsten en losverschillen tussen Douane, rederij en terminal
 • Een optimale planning voor achterlandpartijen.

Checklist

Weten of jij klaar bent voor ICS2? Doe de check!

Support

Wil je meer informatie over de werking van de services, benodigde specificaties of veelgestelde vragen? Kijk op onze supportomgeving.

Contact

Neem voor actuele prijsinformatie of vragen contact op met Sales.