Verbeteren van gebruikservaring

Het dagelijkse gebruik van de service Melding Container Achterland (MCA) wil Portbase voor alle planners in het wegvervoer, de binnenvaart- en de spoorsector makkelijker maken. Wij doen dit met name door het verbeteren van hun workflow.

De gebruikers gaan wij helpen hun werkvoorraad in MCA beter in te delen en te managen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat een planner kan gaan werken volgens het management by exception principe. Afwijkingen zijn direct zichtbaar en aan te pakken.

Concreet betekent dit:

  • MCA Rail wordt uitgebreid met een meerijdende railoperator functionaliteit. Deze meerijdende railoperator kan op een rail bezoek van een andere operator containers bijboeken/voormelden. De meerijdende railoperator blijft eigenaar van deze containers en ziet alleen zijn eigen opgevoerde containers op de rotatie van de rail operator. 
  • De webschermen van MCA Road hebben een nieuw ontwerp gekregen, zodat deze overzichtelijker en intuïtiever werken voor de planner. Binnen dit nieuwe ontwerp is o.a. het koppelen van containers aan bezoeken en tijdsloten vereenvoudigd.

Weten wat de planner doet:

Voor het verbeteren van de gebruikservaring van MCA sparren wij regelmatig met planners en kijken wij mee op hun werkplek naar de dagelijkse praktijk. Samen bepalen wij op welke manier de werkvoorraad het beste kan worden georganiseerd, welke data hiervoor nog meer nodig zijn (maar nu nog ontbreken) en wat verder belangrijk is.

Als eerste stap in het verbeteren van de gebruikerservaring hebben de webschermen van MCA Road een nieuw ontwerp gekregen. Wegvervoerders zijn namelijk het meest actief in de MCA webschermen. Voor de ontwikkeling van dit nieuwe ontwerp is nauw samengewerkt met verschillende stakeholders, waaronder de planners. Zij zijn ook actief betrokken geweest tijdens de pilotfase.