Veiligheid op nummer één

Een veilig gebruik van het Port Community System (PCS) staat voor Portbase voorop. Onze veiligheidsmaatregelen zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar. Hieronder vind je de belangrijkste op een rij. 

Beveiliging Portbase op een rij

Screening medewerkers

Iedere nieuwe medewerker wordt vooraf gescreend

Information security Manager

Binnen Portbase houdt een Information Security Manager zich fulltime bezig met vraagstukken rondom informatiebeveiliging. 

Beveiligingsaudit

Jaarlijkse onafhankelijke informatie beveiligingsaudit van de eigen organisatie en processen. 

Informatiebeveiliging 

Portbase neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en dergelijke. Deze bevatten onder andere onderstaande maatregelen: Verklaring informatiebeveiliging 

Meervoudige uitvoering PCS 

Door meervoudige uitvoering van de onderdelen van het PCS zorgen we dat we een hoge beschikbaarheid kunnen garanderen. Bij een probleem op één locatie blijft het PCS (inclusief alle data) gewoon functioneren. Valt het PCS onverhoopt toch (gedeeltelijk) uit, dan worden in overleg noodprocedures van kracht. Op die manier kun je ook dan doorwerken. 


Veilige verbindingen

De services binnen het PCS zijn voor jou beschikbaar via het web en/of een systeemkoppeling. Gebruik je een web-koppeling, dan verloopt de informatie-uitwisseling automatisch via een HTTPs-verbinding. De ‘s’ staat voor secure en betekent dat gegevens versleuteld worden verzonden. Werk je via een systeemkoppeling, dan kun je voor jouw verbinding kiezen uit drie beveiligde opties: sFTP, AS2 en HTTPs. Wij adviseren je graag welke beveiligde verbindingsoptie voor jou het meest geschikt is. Binnen het PCS zijn meerdere beveiligingslagen. Informatie is alleen te zien vanuit een bepaalde rol. Gebruik je het PCS langere tijd niet, dan volgt automatisch een time-out.  

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je ook veel doen om het gebruik van het Port Community System zo veilig mogelijk te maken. In de (haven)logistieke gemeenschap is het ieders verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van de digitale infrastructuur. Jouw acties maken het verschil voor de digitale veiligheid van onze havens. Op Portbase Support lees je wat je zelf kunt doen. 

Beveiligde verbindingen

Zowel via het web als voor systeemkoppelingen werken wij met beveiligde verbindingen.