,

Hoe vaart de haven in coronatijd?

In deze onzekere tijden wil Portbase inzicht bieden in de trends en ontwikkelingen over wat er gebeurt in en om de Rotterdamse haven. Met dit inzicht proberen we bedrijven te helpen een goed beeld van de situatie binnen hun organisatie over het voetlicht te krijgen. Het dashboard wordt wekelijks ververst met nieuwe informatie uit het Port Community System (PCS).

Ook in deze tijd blijft Portbase voor u vernieuwen

Het coronavirus trekt een grote wissel op onze maatschappij. Haven en logistiek zijn hiervan niet uitgezonderd. Zo ver dit kan, werken de Nederlandse havens op volle kracht door. Portbase zorgt hieromheen voor continuïteit van haar digitale dienstverlening. Voor een vlotte, soepele doorstroming van alle lading is een stabiele werking van het Port Community System essentieel. Portbase heeft maatregelen genomen om deze stabiliteit te waarborgen.

Bij Portbase lopen daarnaast tal van projecten voor volgende verbeteringen en uitbreidingen van onze dienstverlening. Bij de uitvoering hiervan houden wij zoveel mogelijk rekening met de huidige moeilijke omstandigheden voor het haven- en logistieke bedrijfsleven. Per onderwerp wegen wij de impact voor alle betrokken partijen. In deze Update leest u wat u de komende tijd van Portbase kunt verwachten.

 

,

Impact corona en continuïteit dienstverlening

De havens zitten aan het einde van hun 4e week sinds de coronamaatregelen van het Kabinet van kracht werden. De verlenging van vorige week betekent dat we ons allemaal genoodzaakt zien om nog een periode op afstand nauw samen te werken en te zorgen dat de continuïteit van onze dienstverlening geborgd blijft.

De afgelopen weken heeft het Port Community System stabiel gedraaid en heeft Portbase met veel verschillende stakeholders getoetst hoe zij aankijken tegen geplande releases en aanstaande implementaties. De uitkomsten en wat dit betekent voor de spelers in de logistieke keten zal Portbase op korte termijn communiceren. Alvast een geruststellende vooruitblik: de organisaties die Portbase gesproken heeft zien voor het overgrote deel geen reden om grote wijzigingen aan te brengen in releases en implementaties. Daarom startte Portbase, na overleg met betrokken klanten, deze week met de pilotfase van Cargo Tracker, een nieuwe service die inzicht biedt in track and trace informatie.

Ook binnen Portbase wordt gekeken naar beschikbare capaciteit en haalbaarheid van geplande trajecten. Afhankelijk van verdere maatregelen wordt alleen wat uitloop op bepaalde planningen voorzien. Zo gaat bijvoorbeeld de implementatie van IAMconnected, een nieuwe manier van inloggen wel door, maar vindt de uitrol na overleg met verschillende brancheorganisaties plaats tussen nu en de zomer zodat klanten de ruimte hebben om zich voor te bereiden. Een compleet overzicht van alle trajecten en de impact van corona volgt binnenkort.

Portbase blijft zich de komende tijd inzetten om stabiliteit te waarborgen zodat de digitale infrastructuur in de Nederlandse havens zo optimaal mogelijk blijft functioneren. Portbase, de Servicedesk en haar medewerkers blijven uiteraard via telefoon en mail beschikbaar.

,

Hoe gaat Portbase om met het coronavirus?

Portbase volgt de maatregelen van het Kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De belangrijkste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers. Dit betekent dat Portbase haar medewerkers vraagt zoveel mogelijk thuis te werken, er geen (grote) bijeenkomsten bezocht worden en er binnen Portbase geen vergaderingen en externe bijeenkomsten worden georganiseerd tenzij strikt noodzakelijk. Portbase zorgt dat de continuïteit van haar dienstverlening geborgd is.

Een stabiele werking van het Port Community System is voor alle partijen in de haven van groot belang. Portbase heeft maatregelen genomen om deze stabiliteit te waarborgen. Daarnaast houdt Portbase rekening met wat zich in de maatschappij en de markt afspeelt.  Bij nieuwe releases en implementaties weegt Portbase per situatie af wat de impact kan zijn op alle betrokken partijen.

Portbase, de Servicedesk en haar medewerkers blijven uiteraard via telefoon en mail beschikbaar en ook de piketdiensten blijven onveranderd van kracht.