Portbase stelt nieuwe Digi-commissaris aan

Ries Bode zal op 30 september aftreden als lid van de Raad van Commissarissen van Portbase, vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van 10 jaar. Afgelopen jaar heeft hij op verzoek van Portbase gewerkt aan een overdracht van zijn werkzaamheden. Bode wordt opgevolgd door Dione de Jong-Elsinga. Met het vertrek van Bode neemt Portbase afscheid van een bestuurder van het eerste uur.

Digi-commissaris
Bode heeft zich vanaf de oprichting van Portbase ingezet om de organisatie mee op te bouwen. Binnen de Raad van Commissarissen bekleedde hij een specifieke functie als Digi-commissaris, één van de eerste in Nederland. Mede dankzij zijn werk is Portbase gegroeid tot een vaste waarde binnen de Nederlandse havens. De transitie van de organisatie, nieuwe businessmodellen gericht op het delen van data, de gang naar de public cloud en het opzetten van de nieuwe corporate governance zijn slechts enkele voorbeelden van zijn bijdragen. Portbase is erkentelijk voor zijn inzet en bedankt hem voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de organisatie.

Digitale toekomst
Dione de Jong-Elsinga neemt vanaf 1 oktober 2019 plaats in de Raad van Commissarissen van Portbase. Ook haar focus binnen de Raad van Commissarissen zal gaan liggen op digitalisering. De Jong-Elsinga heeft gewerkt bij o.a. Unilever, KLM en KPMG en heeft een sterke focus op strategische veranderingen. In haar huidige functie bij Avanade richt ze zich op de transformatie van bedrijven naar de digitale toekomst. Haar kennis en ervaringen van het bewegen in een veranderde wereld zijn een waardevolle toevoeging op de bestaande kennis binnen de Raad van Commissarissen. Met De Jong-Elsinga heeft Portbase een ervaren bestuurder aan boord om toekomstige ontwikkeling verder vorm te geven.

De Raad van Commissarissen van Portbase bestaat nu uit de volgende personen:
Ronald Paul (voorzitter) – Chief Operating Officer Havenbedrijf Rotterdam
Steven Lak – Voorzitter Deltalinqs
Peter Den Breejen – Managing Director Cosco Container (Netherlands)
Eduard de Visser – Director Strategy & Innovation Havenbedrijf Amsterdam
Dione de Jong-Elsinga – Executive – Head of Advisory Services Europe Avanade