Alle eerste bezoekmeldingen en meldingen gevaarlijke stoffen in Amsterdam via Portbase

Voortaan lopen uw eerste bezoekmeldingen en meldingen gevaarlijke stoffen aan de Havenmeester van Amsterdam volledig via Portbase. Deze voor de meesten van u al gangbare praktijk is door het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied formeel bekrachtigd. Melden via fax, mail of telefoon is dus niet meer mogelijk. De route via Portbase past in het streven van Amsterdam om samen met Rotterdam tot één operationele werkwijze te komen.

Twee havens, één werkwijze
De nieuwe meldingspraktijk is onderdeel van de overgang van het Havenbedrijf Amsterdam naar het Havenmeester Management & Informatie Systeem (HaMIS). In Rotterdam is dit reeds in gebruik. Doordat ook Amsterdam nu geleidelijk overstapt op HaMIS ontstaat één operationele werkwijze. Zowel voor de beide havenbeheerders als de havengebruikers geeft dat belangrijke voordelen. HaMIS heeft een rechtstreekse koppeling met het Port Community System van Portbase. Via de services Melding Schip en Melding Gevaarlijke Stoffen stuurt u uw verplichte meldingen eenvoudig aan zowel de Havenmeester van Amsterdam als Rotterdam.

Rechtstreeks van de bron
Gerard van Reekum, Projectmanager van HaMIS in Amsterdam: “De komende periode maken wij HaMIS verder geschikt voor de Amsterdam Noordzeekanaalregio. Wat nu bijvoorbeeld al werkt is dat inspecteurs gevaarlijke stoffen bij een inspectie aan boord rechtstreeks hun informatie uit HaMIS halen. De bron hiervan is de door de scheepsagent zelf via Portbase gedane melding gevaarlijke stoffen; die is dus maatgevend. Anders dan voorheen kunnen de inspecteurs ter plekke ook een vessel boarding report opmaken en toesturen. Dit voorkomt administratieve handelingen achteraf. Alles past in het streven om door middel van snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling de planningen van alle partijen in de haven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.”

Meer informatie
Heeft u vragen over de services Melding Schip en/of Melding Gevaarlijke Stoffen, neem dan contact op met Jeroen Schouteren, Sales Manager van Portbase. U kunt hem bereiken via
010 – 252 23 51 en j.schouteren@portbase.com.