Makkelijker melden via Melding Gevaarlijke Stoffen 2.0

Op 17 juni zetten wij alle klanten die via het web de gevaarlijke stoffen aan boord van bezoekende schepen melden, automatisch om naar Melding Gevaarlijke Stoffen 2.0. Deze nieuwe versie is volledig ingericht naar de in 2018 geïntroduceerde nieuwe Europese wet- en regelgeving. Voor EDI-klanten gebeurt de overstap op een later moment. 

De ontwikkeling van Melding Gevaarlijke Stoffen 2.0 is samen gebeurd met een werkgroep uit het bedrijfsleven. Het gebruik sluit hierdoor zo dicht mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk. Het invoeren van de voor de Havenmeester noodzakelijke gegevens wordt wederom iets makkelijker. Alle details leest u hier.

Belangrijkste vernieuwingen
Melding Gevaarlijke Stoffen 2.0 biedt een aantal belangrijke vernieuwingen:

  • De nieuwe versie van Melding Gevaarlijke Stoffen werkt via een apart tabblad binnen Melding Schip. U hoeft op uw beeldscherm niet meer te wisselen tussen twee services;
  • U begint met het melden van de gevaarlijke stoffen aan boord bij aankomst van het schip. Per tank of ruim geeft u de gevaarlijke stof op. Ook meldt u de conditie van de betreffende tanks of ruimen evenals tanks of ruimen die leeg zijn. Voor de inspectie is het daarmee duidelijk wat de status is van het gehele schip. In het vervolg van het bezoek is het daarna alleen mogelijk om activiteiten te doen op tanks en ruimen die gemeld zijn bij aankomst. Voor containers moet u opgeven welke gevaarlijke stof zich hierin bevindt;
  • Het melden van de status van de gevaarlijke stoffen bij aankomst van het schip kan ook door middel van het uploaden van een Excel-formulier. Dit formulier laat u dan invullen door de kapitein;
  • Per ligplaats meldt u vervolgens welke activiteiten plaatsvinden: laden, blenden, lossen, schoonmaken, inertiseren, ventileren of restow;
  • Aan de hand van de opgave van deze activiteiten per ligplaats vindt per reis steeds automatisch herberekening plaats van de aan boord aanwezige lading en de toestand van de tanks of ruimen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij inspecties.

In Melding Gevaarlijke Stoffen 2.0 vervalt de mogelijkheid om gevaarlijke stoffen te kopiëren uit de Portbase-service Melding Lading Import. U registreert de gevaarlijke stoffen in de nieuwe service via het webscherm (inclusief Excel-upload) of door middel van uw systeemkoppeling (IFTDGN).

Aansluiten voor webklanten
Wanneer u de gevaarlijke stoffen via de webschermen meldt, wordt u per 17 juni overgezet op de nieuwe service. Dat betekent dat u voor scheepsbezoeken die vanaf die datum worden aangemaakt de gevaarlijke stoffen moet melden via de nieuwe service. Voor deze bezoeken is een nieuwe tab ‘Dangerous goods’ beschikbaar in de service Melding Schip. Voor bezoeken die vóór de overgangsdatum zijn aangemaakt, moet u de gevaarlijke stoffen melden via de huidige service. Verdere instructies vindt u op de Portbase Support pagina.

Aansluiten voor deelnemers via EDI
Wanneer u de gevaarlijke stoffen via de systeemkoppeling meldt, wordt u op een later moment overgezet op de nieuwe service. Tot die tijd geldt dat de meldingen nog gedaan worden via de huidige service. U ontvangt later bericht over de overgangsdatum.

Meer informatie
Heeft u vragen? Onze Service Desk helpt u graag. U kunt hen bereiken via 088 625 25 25 of servicedesk@portbase.com.

Heeft u vragen over de services of het Port Community System? Neem dan contact op met de Service Desk.

Verstuur een e-mail naar Service Desk