Brexit een feit, via Portbase bent u goed voorbereid

Nu de Brexit een feit is, onderhandelen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe handelsrelatie. Wat hiervan ook de uitkomst is: u krijgt altijd te maken met douaneformaliteiten. Na beëindiging van de huidige overgangsperiode is per 1 januari 2021 van en naar het Verenigd Koninkrijk géén vrij verkeer van goederen meer mogelijk. Dat geldt zowel voor de shortsea als voor de ferry.

U heeft zich geabonneerd op een of meerdere Portbase-services voor de ketenbrede ‘Get Ready for Brexit’ oplossing: Melding Import Documentatie, Melding Export Documentatie (inclusief Track & Trace Export) en/of Import Status. Door het gebruik ervan kunt u ook na 1 januari 2021 snel via de Nederlandse havens blijven vervoeren. Een aantal shortsea-terminals zet de services nu reeds in voor het vervoer van en naar andere landen buiten de EU.

Portbase Support
Vanzelfsprekend helpen wij u op weg om makkelijk en snel met onze Get Ready for Brexit-services aan de slag te gaan. Op onze Portbase Support pagina’s vindt u onder meer handige instructievideo’s, handleidingen en de antwoorden op veel gestelde vragen.

Meer Portbase-services na de Brexit
Portbase biedt nog meer services die uw douanezaken na de Brexit aanzienlijk vereenvoudigen. Bijvoorbeeld de service Melding Voedsel en Waren voor het aangeven van veterinaire lading. Deze is na de Brexit zowel te gebruiken voor het containervervoer als het transport van lading in trailers. Specifiek voor het containervervoer zijn beschikbaar de services Transitaangifte voor nadere aangiften, Inspectieportaal voor een compleet beeld van eventuele douanecontroles, Melding Domproc voor het gebruik van vereenvoudigde douaneregelingen en Ladinginformatie voor direct inzicht in de eigen Bills of Lading (B/L’s) aan boord van schepen.

Nadere informatie over iedere service vindt u op de servicepagina’s op onze website.
Daar kunt u zich ook direct opgeven voor deelname.

Meer informatie
Meer achtergronden over de huidige overgangsperiode in de Brexit en het vervolgtraject leest u op onze website. Voor de meest recente informatie over de Nederlandse ketenbrede oplossing gaat u naar de gezamenlijke Get Ready for Brexit website of raadpleegt u het Get Ready for Brexit handboek.