Een slimme haven creëer je samen!

Op weg naar een slimme haven luistert Portbase via klantpanels naar de klanten die daar dagelijks opereren. Twee keer per jaar stellen wij samen met vier afvaardigingen van klanten en hun brancheorganisaties de prioriteiten in hun logistieke ketens vast. De laatste keer gebeurde dit begin november, tijdens de klantpanelbijeenkomst in Hal 4 aan de Maas. Centraal thema daarbij was data delen in de logistieke keten. Een impressie van de dag ziet u hier.

Inspiratie over de oneindige mogelijkheden van data delen brachten wij in de bijeenkomst samen met de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld met de dromen van Marten van der Velde, Manager Strategy & Innovation van Portbase. Hij tekende live de logistieke keten en de kansen voor data delen. Gaandeweg ontstond zo deze video.

Er kan veel, maar hoe kijkt de markt aan tegen data delen. Wat vinden klantpanelleden voor hun sector belangrijk. Tijdens de break-out sessies gingen de verschillende klantpanels daar dieper op door, werd het Portfolio Jaarplan 2020 besproken, alsmede de terugkoppeling hierop vanuit de Strategische Advies Raad (SAR).

Klantpanel expediteurs en verladers
In dit klantpanel werd vooral gesproken over de nieuwe visie van Portbase op de producten en wat dit voor de klantgroep betekent. Voor expediteurs en verladers werkt Portbase in de eerste helft van 2020 aan de vervanging van Ladinginformatie 2.0 door Cargo Controller. Met Cargo Controller krijgt de klant een totaaloverzicht van de relevante lading, een verbeterde track & trace-ervaring en één portaal voor alle vervolgacties binnen Portbase. Daarnaast wordt samenwerking in de keten gestimuleerd en tevens een oplossing gezocht voor het huidige koppelmechanisme in Ladinginformatie 2.0, waar maar één partij tegelijk de lading kan volgen. Het klantpanel herkent zich in de visie en ziet voordelen van de integratie van de verschillende diensten.

Klantpanel achterland
Naast terugkoppeling over het vorige klantpanel, het SAR-overleg en het Portfolio Jaarplan, is in deze sessie een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken ten aanzien van de Roadmap Achterland. Voor de aankomende tijd zijn hierin o.a. opgenomen de livegang van MCA Barge (medio januari 2020, waarna de implementatie van Nextlogic gefaseerd opstart), aanpassingen voor de Container Exchange Route (januari) en de overbouw van Rail Planning (eerste helft 2020).

In een interactief deel van de sessie is een start gemaakt met het gezamenlijk onderzoeken van stappen voor hergebruik van data in de gehele keten. Voor de leden van dit klantpanel is data delen prioriteit nummer 1! Om hiermee concreet aan de slag te gaan, wordt in februari 2020 een workshop georganiseerd.

Klantpanel cargadoors
Ook de cargadoors hebben in hun sessie het Portfolio Jaarplan 2020 doorgenomen. Op Inspectieportaal voor export na, dat pas na 2020 op de Roadmap staat, herkennen de klantpanelleden zich in het jaarplan. Vervolgens is door Portbase de visie op de vernieuwing van Melding Lading Import (prioriteit nummer 1) toegelicht. Deze nieuwe versie is veel meer dan de huidige service gericht op het ondersteunen van cargadoors in hun workflow. In het laatste deel van de sessie hebben de leden waardevolle suggesties gedaan voor hoe wij in dit klantpanel nog meer met elkaar in gesprek kunnen gaan over het onderwerp data delen.

Klantpanel terminals en depots
Vanuit inzicht in het Portfolio Jaarplan 2020 werd duidelijk dat de hoogst geprioriteerde wensen van terminals en depots hierin allen al zijn ondergebracht. Het klantpanel begrijpt dat Inspectieportaal voor export nog niet in het jaarplan voor 2020 past. Het verzoekt echter wel om in 2020 al een verkenning van de scope te initiëren, zodat dit kan worden opgenomen in de prioritering voor 2021.
In het tweede deel van de sessie nam Martijn Barendregt, Data Scientist bij Portbase, het klantpanel mee in de mogelijkheden van data science en de toepassing binnen de havens. Alle klantpanelleden zijn uitgenodigd om aan Portbase ideeën voor te leggen voor experimenten. Zo ontstonden onder andere ideeën als ‘voorspelbaarheid wie een container komt ophalen’ en ‘voorspelbaarheid van bezetting van tijdsloten’.

Met alle verkregen input van de klantpanels gaat Portbase weer verder aan de slag om de prioriteiten voor de toekomst te bepalen. Ook via data delen willen wij optimaal inspelen op de behoeften van de havencommunity.

Nieuwsgierig naar wie in onze klantpanels zitten? Of wellicht heeft u zelf interesse om hier in plaats te nemen? Lees er hier meer over.