Portbase introduceert vertrouwensketen: markt is nu aan zet

Met de introductie van de vertrouwensketen biedt Portbase de mogelijkheid om de havenlogistiek veiliger in te richten. De hiervoor benodigde oplossing is inmiddels beschikbaar. Het is nu aan de markt om hier daadwerkelijk gebruik van te gaan maken.

De vertrouwensketen: wat is het?

De vertrouwensketen kent drie gradaties: brons, zilver en goud. Bij brons betreft het de implementatie van IAMconnected. Specifiek gaat het dan onder meer over de toepassing van Multi-Factor Authenticatie (MFA) en het periodiek valideren van identiteiten. Bij zilver en goud gaat het over het aanwijzen van de volgende schakel(s) in de havenlogistieke keten. Zilver heeft betrekking op het ketendeel tussen de verlader/expediteur en vervoerder, goud op de gehele havenlogistieke keten (zie ook de toelichting onderaan dit bericht).

Bij zilver kan de verlader/expediteur de vervoerder nomineren om de container bij de terminal af te halen. Bij goud is het de rederij/cargadoor die, via de commerciële release, de zogenoemde ‘first release party’ aanwijst. Dit gebeurt op basis van een vrijstelling. Daarna wordt, via een machtiging, de volgende schakel in de keten aangewezen, vaak de verlader. Dit loopt zo door tot en met de laatste schakel in de keten: de vervoerder. Die wordt, net als bij zilver, genomineerd om de container bij de terminal af te halen.

De vertrouwensketen: wat doet Portbase?

Bij brons heeft Portbase inmiddels de eerste stap gezet: MFA is sinds 1 juli van dit jaar verplicht voor alle Portbase-services. Voor zowel zilver als goud verzorgt Portbase de technische realisatie. Zilver verloopt via de Portbase-services Cargo Controller en Melding Container Achterland. Goud ook, met de toevoeging van de Portbase-service Melding Lading Import. Zilver is inmiddels live, goud is voorzien voor 2023.

De vertrouwensketen: doet u mee?

Nu de technische realisatie van zilver een feit is, staat Portbase klaar om havenlogistieke partijen te faciliteren bij de implementatie en adoptie ervan. Het is aan de markt zelf om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van zilver. Portbase is niet in staat om dit gebruik ‘af te dwingen’, zoals dat bij MFA bijvoorbeeld wel het geval was.

De vertrouwensketen: waarom nu?

Het momentum is daar. De noodzaak om nu werk te maken van meer veiligheid in de haven wordt door een groot aantal partijen gezien. De perceptie dat veiligheid vooral een verantwoordelijkheid van de ander is, is inmiddels achterhaald. Duidelijk is dat dit ieders verantwoordelijk is.

Bovendien komt logistieke informatie met de vertrouwensketen eerder beschikbaar, via de Portbase-services Melding Lading Import, Cargo Controller en Melding Container Achterland. Daarmee wordt het inzicht in de havenlogistieke keten vergroot en is de efficiëntie in de havenlogistiek naar een hoger niveau te tillen.

Achtergrond bij de vertrouwensketen

Met de introductie van de vertrouwensketen ontstaat een gesloten keten, waar niet – zoals nu nog het geval is – een pincode de toegang tot het logistieke ketenproces borgt, maar een nominatie, vrijstelling of machtiging. De pincode wordt daarmee overbodig en de havenlogistieke keten veiliger. Immers, met de vertrouwensketen krijgen alleen aangewezen (bekende) partijen toegang tot het havenlogistieke proces.

Helder is dat goud meer ingrijpt in het logistieke ketenproces dan zilver. Daarom is ervoor gekozen om eerst zilver en pas daarna goud te laten landen in de haven – zilver kan daarmee worden gezien als de opstap naar goud. Deze volgtijdelijkheid staat overigens los van enkele pilots die nu al in de Rotterdamse haven lopen om goud in de praktijk te testen.

De vertrouwensketen maakt onderdeel uit van het programma Samen Veilig Data Delen. Dit programma richt zich op drie sporen: veilige identiteiten, veilige ketens en een veilig platform. De vertrouwensketen is de concrete invulling van het tweede spoor (veilige ketens). Meer weten? Bezoek dan deze pagina.