Brexit: handelsakkoord, maar ook douaneformaliteiten

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben op 24 december een handelsovereenkomst gesloten die in werking treedt op 1 januari 2021. Het is goed nieuws omdat er nu eindelijk meer duidelijkheid is voor bedrijven. Het betekent echter ook dat deze bedrijven te maken gaan krijgen met douaneformaliteiten. Of ze nu via de havens, de lucht of de tunnel zakendoen met het Verenigd Koninkrijk goed voorbereid zijn is essentieel.

Importeurs en exporteurs moeten een douaneaangifte doen. Deze aangifte plus informatie over de boeking moet voorgemeld worden bij Portbase. Dit geldt voor alle Nederlandse havens van ferry- en shortsea vervoer en moet gaan zorgen voor een soepele doorstroming. Portbase werkte 2,5 jaar samen met de havenbedrijven, Rijkswaterstaat, Douane, ferrymaatschappijen, shortsea terminals en branche- en belangenorganisaties aan de voorbereidingen voor deze nieuwe logistieke transportketen.

Al deze voorbereidingen zijn erop gericht om het transport van goederen van en naar havens zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op verkeershinder door opstoppingen te minimaliseren. Klanten van ferry en shortsea zijn geïnformeerd dat alleen lading die vooraf via Portbase digitaal is voorgemeld, de terminal op en af mag. Voor vrachtwagens (richting ferryterminals) waarvan de lading niet is voorgemeld, zijn tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar in de buurt van de ferryterminals. Verkeercirculatieplannen zijn hiervoor gereed. Shortsea terminals vragen chauffeurs om naar een openbare parkeerlocatie te gaan. Hier kunnen chauffeurs contact opnemen met hun opdrachtgever of planner om de douaneformaliteiten en/of de digitale voormelding alsnog in orde te maken. Via de gezamenlijke Get Ready for Brexit campagne zijn gedurende 2 jaar bedrijven en overheden in binnen- en buitenland geïnformeerd en geactiveerd zich voor te bereiden op de aanstaande veranderingen.  Het aanmelden bij Portbase is daarin een belangrijke stap.

Voor het aanmelden heeft Portbase een digitale ‘aanmeldstraat’ ingericht met als doel het aanvraagproces van de (Brexit-)services voor klanten te vereenvoudigen en te versnellen. Tevens zet Portbase extra capaciteit in (eigen personeel en inhuur) om een piek in het aantal aanmeldingen in december en begin januari op te kunnen vangen. Echter, de laatste weken van 2020 en begin januari geeft Portbase voorrang aan bedrijven die zich tijdig hebben voorbereid, maar support nodig hebben voor het inrichten of het gebruik van de services. Bedrijven die zich niet hebben voorbereid en dus op het laatste moment aankloppen, sluiten achteraan in de aanmeldrij en lopen daarmee het risico niet op tijd klaar te zijn. Dat is een 100% verantwoordelijkheid van hen zelf.

Vervoerders, terminals en andere betrokkenen zullen moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid.  Ondanks alle voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen bestaat de kans dat het logistieke proces in de eerste periode van het nieuwe jaar minder soepel verloopt dan normaal.

portbase.com/brexit