Last call: smooth sailing of staat u stil aan de grens?

Brexit heeft een enorme impact op de logistieke keten. Immers, vanaf 1 januari 2021 begint het vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk altijd met een aangifte bij de Douane. Wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook wordt, er komen douaneverplichtingen. In Nederland hebben samenwerkende organisaties in de havens alle mogelijke voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat goederen na Brexit snel via de Nederlandse havens vervoerd kunnen blijven worden. Via Portbase kunnen importeurs, exporteurs, vervoerders of hun tussenpersonen de benodigde douanedocumenten voor import of export digitaal voormelden waardoor de slagboom open staat bij aankomst op de terminal.

Slagboom

Het is echter aan importeurs, exporteurs, (douane-)expediteurs en vervoerders om onderling afspraken te maken wie de documenten voormeldt bij Portbase zodat alle informatie digitaal voor de zending uitgestuurd wordt en daarmee de slagboom daadwerkelijk open staat bij de terminal. Het gebruik van de Brexit-services van Portbase is essentieel om digitaal de douanedocumenten voor te kunnen melden. Als bedrijven goederen via de Nederlandse havens willen vervoeren, dan is de werkwijze overal hetzelfde. Rotterdam, Hoek van Holland, Vlaardingen, Vlissingen, Moerdijk, Amsterdam, IJmuiden. Iedere ferry-en shortsea-terminal stelt het gebruik van Portbase verplicht.

Eigen verantwoordelijk

De afgelopen twee jaar is er vanuit de Douane, de ferrymaatschappijen, shortsea terminals, branche- en belangenorganisaties, de Rijksoverheid, Portbase en de campagne Get Ready for Brexit in binnen- en buitenland gecommuniceerd over de werkwijze in de Nederlandse havens bij Brexit. De oproep voor de aanmelding bij Portbase is hierin steeds meegenomen. Veel bedrijven hebben hier al gehoor aan gegeven. 90% van alle vracht kan digitaal voorgemeld worden via Portbase. Bedrijven die nog niet beschikken over de benodigde services nemen een groot risico. Het is de verantwoordelijkheid van ieder bedrijf zelf om voorbereid te zijn. Het beschikken over de juiste services van Portbase is een eerste belangrijke stap, maar zeker niet de enige stap. Zorgen voor een goede kennis van het gebruik is minstens zo belangrijk. Denk hierbij aan het aanmaken en autoriseren van gebruikers die kunnen werken in het Portbase systeem en uiteraard de verdieping in de werking van de Brexit-services zelf.

Voorrang

Bedrijven die zich te laat melden bij Portbase, lopen de kans de boot letterlijk te missen. Naarmate het einde van het jaar nadert, wordt deze kans steeds groter. Portbase heeft de nodige maatregelen getroffen om een piek in het aantal nieuwe aanmeldingen op te kunnen vangen. Er is een digitale ‘aanmeldstraat’ ingericht met als doel het aanvraagproces te vereenvoudigen en te versnellen. Daarnaast zet Portbase extra capaciteit in (eigen personeel en inhuur) om een piek in het aantal aanmeldingen in december en begin januari op te kunnen vangen. Echter, de laatste 2 weken van 2020 en begin januari geeft Portbase voorrang aan bedrijven die zich tijdig hebben voorbereid, maar support nodig hebben voor het inrichten of het gebruik van de services. Bedrijven die zich niet hebben voorbereid en dus op het laatste moment aankloppen, sluiten achteraan in de aanmeldrij en lopen daarmee het risico niet op tijd klaar te zijn.

Aanmelden voor de Portbase services: www.portbase.com/brexit
Gebruik van de Portbase services: https://support.portbase.com/get-ready-for-brexit/