Dé oplossing voor Brexit in Nederlandse havens

In navolging van het Britse Parlement heeft het Europese Parlement ingestemd met het Brexit akkoord en is het VK op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) uit de EU gestapt. De Brexit is daarmee een feit. Vanaf nu treedt een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor de Nederlandse havens en bedrijven in de logistieke ketens verandert er op dit moment nog niets. Zij blijven hun goederen vervoeren op de manier waarop ze dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Douaneformaliteiten gaan in na de overgangsfase.

In de overgangsfase gaan de EU en het VK afspraken maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. Welke afspraken er ook gemaakt worden, er komen onherroepelijk douaneformaliteiten. Bedrijven kunnen de periode tot en met 31 december gebruiken om zich voor te bereiden op deze nieuwe werkelijkheid. Zorg dat u tijdig klaar bent. Alleen samen voorkomen wij vertragingen.

1 juli: mogelijke verlenging van overgangsfase
In de overgangsfase is 1 juli een belangrijke datum. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen kan de overgangsfase eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. Dit moet dan voor 1 juli 2020 overeengekomen worden. De Britse premier Johnson heeft echter gezegd dat hij geen verlenging wil.

Nieuwe relatie
Het komende jaar onderhandelen de EU en het VK dus over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over rechten voor burgers en samenwerking op het gebied van veiligheid.
Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsfase, die eindigt op 31 december 2020. Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats. Op de werkwijze in de havens heeft dit echter geen invloed, immers er komen hoe dan ook douaneformaliteiten. Voorbereiding op het correct verzorgen van deze formaliteiten is voor iedereen van groot belang.