Digitalisering helpt de havenlogistiek verduurzamen

Duurzaamheid is voor havenlogistieke bedrijven een steeds belangrijker onderwerp. Als neutraal logistiek platform wil Portbase de community ook op dit gebied verder op weg helpen. Digitaliseren leidt naast kwaliteitsverbetering immers tot meer efficiency, wat weer de basis is voor duurzamer opereren. Een recent ontwikkeld emissiereductiemodel toont de potentiële CO2-besparing door gebruik van het Port Community Systeem (PCS).

“Wij hebben het emissiereductiemodel samen ontwikkeld met onderzoeksbureau Ecorys,” zo zegt Stephanie van den Berg. Als Lead Sustainability is zij binnen Portbase verantwoordelijk voor het duurzaamheidsdossier. “Het model geeft bedrijven concreet inzicht in hun mogelijke duurzaamheidswinst door het gebruik van Portbase-services. Met name gaat het om de potentiële emissiereductie door deelname aan onze diensten: Melding Import Documentatie, Melding Export Documentatie en Melding Container Achterland.”

Potentiële CO2-besparing concreet maken

Voor het model heeft Ecorys concrete berekeningen gemaakt van mogelijke emissiereducties door het gebruik van de betreffende Portbase-services. Stephanie: “Denk aan een betere doorstroming bij terminals, minder lege chassis, minder stoppen en wachten, betere capaciteitsbenutting en een modal shift. De uitkomsten zijn in het model zichtbaar in potentiële besparingen in tonnen CO2 en in euro’s. Die cijfers zijn bovendien door vertaald in aantal bomen, vluchten Amsterdam – Rome, treinreizen Amsterdam – Parijs, jaren rijden in een benzineauto en jaren elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden. In het algemeen kunnen wij wel zeggen dat de cijfers aantonen dat het digitaliseren – en dus efficiënter maken – van de havens óók bijdraagt aan het verduurzamen ervan.”

Duurzaamheid belangrijke component in de strategie

Het emissiereductiemodel is een van de elementen in een veelomvattender duurzaamheidsstrategie voor de periode 2023 – 2025. Portbase wil aan de hand van deze strategie verder bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsopgaven waarvoor de community staat. Stephanie: “In de duurzaamheidsstrategie onderscheiden wij drie aandachtgebieden: onze eigen organisatie, ons portfolio met de dienstverlening voor de markt en het grotere ecosysteem waarbinnen wij als Portbase opereren.”

Concrete acties

Het concreet in kaart brengen van de footprint van de eigen Portbase-organisatie staat voor 2024 op de rol. Stephanie voorziet een positieve uitkomst. “Wij hebben al een duurzaam mobiliteitsbeleid, sturen nadrukkelijk op veiligheid en vitaliteit van medewerkers, zijn gevestigd in een als BREEAM excellent gecertificeerd duurzaam pand en onze services draaien in een cloud die in 2025 100% groen is.”

Voor het serviceportfolio richting klanten is het emissiereductiemodel één van de instrumenten. “Bij uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe services gaan wij bovendien actief sturen op duurzaamheid, door emissiereductie op te nemen in onze prioritering” aldus Stephanie. “In het grotere ecosysteem tenslotte richt onze aandacht zich allereerst op het nationaal en internationaal uitdragen dan wel ophalen van kennis en het vormen van coalities. De uiteindelijke stip aan de horizon zijn emissievrije havens in 2050.”

Richting vanuit de community gevraagd

Hoe en in welke rol Portbase de komende jaren verder kan bijdragen aan het verduurzamen van de havens is voor Stephanie een open vraag. “Het emissiereductiemodel toont dat digitalisering concreet effect heeft. Nu zijn wij zoekende naar de juiste vervolgstappen. Waar heeft de community behoefte aan? Wij kijken naar de duurzaamheidstrends voor de toekomst en brengen de snel in omvang toenemende wet- en regelgeving in kaart. Welke impact gaat dit hebben op de kernprocessen van de havens? Steeds meer partijen beseffen dat nu het moment is om in actie te komen. Als neutrale overkoepelende partij van en voor de community gaan wij graag in gesprek met onze klanten, klantpanels en onze strategische adviesraad. We horen graag wat de behoeftes van onze klanten zijn op het gebied van verduurzamen van de haven logistiek. Met behulp van digitalisering kan er op duurzaamheidsgebied nog heel veel meer!”