ECT ondersteunt ontvangstbevestigingen in Melding Import Documentatie

Ingaande 23 augustus 2021 biedt ECT u meer zicht op uw voormeldingen van douanedocumenten via onze service Melding Import Documentatie (MID). In de service krijgt u vanaf dan automatisch een terugkoppeling of uw voormelding door ECT is geaccepteerd (accepted) dan wel is geweigerd (rejected). Zo nodig kunt u tijdig actie ondernemen. Onverhoopte problemen bij het ophalen van een container gaan op die manier tot het verleden behoren.

Geen actie nodig
Voor het ontvangen van de ontvangstbevestigingen van ECT is van uw kant in Melding Import Documentatie geen actie nodig. Per 23 augustus ziet u de meldingen vanzelf in uw webscherm en sturen wij deze voor klanten met een systeemkoppeling automatisch mee in het berichtenverkeer.

1ste stap op weg naar verplicht gebruik MID
De ontvangstbevestigingen zijn een eerste stap van ECT op weg naar het verplicht stellen van het voormelden van alle importdocumenten via Portbase. De huidige optie voor het voormelden via de eigen e-services van ECT vervalt per 13 september 2021. De uitfasering van MRN Documents is onderdeel van de vervanging van ECT’s, E-Services. ECT heeft gebruikers van hun e-services via e-mail geïnformeerd.

Meer informatie
Op Portbase Support vindt u voor Melding Import Documentatie de antwoorden op veel gestelde vragen, een instructievideo en een praktische handleiding. Komt u er niet uit? Onze Service Desk helpt u graag. Zij zijn bereikbaar via 088 625 25 25 of servicedesk@portbase.com.