Gesprekspartner voor overheden

Snel en efficiënt informatie uitwisselen met overheden. Binnen het Port Community System (PCS) is een fors aantal services daarop gericht. Informatie die in het PCS vervolgens weer wordt hergebruikt voor volgende schakels in de keten. Voor het bedrijfsleven lijkt het haast een vanzelfsprekendheid. Toch is dit niet zo. Wetten en regels wijzigen voortdurend, overheidsbeleid is constant in ontwikkeling. Ver voordat veranderingen concreet worden, praat Portbase daarover al mee in Brussel en Den Haag. Invoering sluit op die manier steeds zo goed mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de havencommunity.

“Vanuit de ambitie van Portbase om via één loket de logistieke ketens via de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zitten wij voortdurend met verschillende overheden om tafel,” zo zegt Mees van der Wiel, Business Consultant bij de afdeling Strategie & Innovatie. Het is belangrijk werk achter de schermen, waar deelnemers aan het PCS niet of nauwelijks zicht op hebben. “Continu kijken wij met een lange-termijnblik naar de impact van in de pijplijn zittende wet- en regelgeving op de maritieme logistiek. Het is de basis om onze dienstverlening op niveau te kunnen houden c.q. verder te verbeteren. Hoe eerder wij in een wetgevingsproces betrokken zijn, hoe beter wij onze kennis kunnen inbrengen. Juist aan de voorkant van het ontstaan van nieuwe wet- en regelgeving kun je er nog voor zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de havencommunity. Wij willen daarom altijd zo vroeg mogelijk aanhaken.”

Wij zitten voortdurend met verschillende overheden om tafel

Prima samenwerking met IenW

Belangrijke gesprekspartners voor Portbase zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Nederlandse Douane en de Europese Commissie. Een cruciaal, actueel onderwerp in relatie tot IenW is de Digitale Transport Strategie Goederenvervoer. Het ministerie jaagt hiermee een volledig gedigitaliseerde transportketen aan, waarin overheden en bedrijven op een open, vertrouwde en neutrale manier data delen. Erbinnen vallen drie grote concrete projecten: de invoering in Nederland van het European Maritime Single Window (EMSWe), de electronic Freight Transport Information verordening (eFTI) en de ontwikkeling van de Basis Data Infrastructuur. “Deze projecten dragen bij aan onze doelstellingen om vlot, veilig en duurzaam multimodaal goederenvervoer te realiseren,” zo zegt Adriaan Zeillemaker, plaatsvervangend directeur Maritieme Zaken bij IenW. “Door de sterke focus op digitalisering versterken wij de concurrentiekracht van de logistieke sector. Dit is enorm belangrijk, want logistiek is een levensader van de Nederlandse economie.” In de praktijk kunnen de drie projecten grote invloed hebben op de dienstverlening van Portbase. Van der Wiel: “Vanuit de beide mainports Rotterdam en Amsterdam zijn wij als Portbase naar voren geschoven om mee te praten over deze ontwikkelingen.”

Het ministerie van IenW jaagt een volledig gedigitaliseerde transportketen aan

Zeilemaker vervolgt: “Het PCS van Portbase is een integraal onderdeel van de transportketen, Het maakt ook deel uit van onze ‘coalition of the willing’ voor de Basis Data Infrastructuur. Samen met de mainports, Cargonaut en Douane werkt men aan de eerste versie van deze nieuwe manier om data te delen.” Van der Wiel noemt de samenwerking met IenW prima. “Gesprekken verlopen heel soepel. Zeker één keer in de twee weken is er overleg. Ook tussentijds weten wij elkaar te vinden. Het ministerie begrijpt onze wereld steeds beter en andersom geldt dat wij in de loop der jaren veel beter zijn gaan inzien hoe wet- en regelgeving tot stand komt en welke gevoeligheden daaraan vastzitten.”

Klankbord voor de Douane

Een andere belangrijke gesprekspartner voor Portbase is de Nederlandse Douane. “In een klankbordgroep praten wij momenteel mee over ICS2, een nieuw douanesysteem om Entry Summary Declarations (ENS) aan te leveren via een centraal Europees portaal in plaats van rechtstreeks bij de Nederlandse Douane.” In combinatie met het nieuwe EMSWe kan dat tot verschuivingen in informatiestromen leiden, zo voorziet Van der Wiel. “Met de havens, de Douane en IenW spreken wij over de uitvoering ervan. In het belang van onze community denken wij mee over een goede invoering van deze wijzigingen. De impact op Portbase willen wij zo klein mogelijk houden. De havens moeten optimaal kunnen blijven functioneren.”

In Brussel gebeurt het

Portbase komt IenW en de Douane ook vaak tegen in Brussel. “Bij de Europese Commissie vinden uiteindelijk de belangrijkste besluiten plaats,” aldus Van der Wiel. “Zodra er wordt nagedacht over digitale informatie-uitwisseling willen wij er bij zijn.” Zelf treedt hij er vanuit Portbase op als vertegenwoordiger voor IPCSA (International Port Community Systems Association). “Bij de Europese Commissie brengen wij voortdurend onze kennis in.” Vaak gebeurt dit samen met anderen, zoals vanuit Nederland IenW en de Douane. “Maar ook trekken wij als IPCSA veel samen op met de Europese belangenverenigingen van havens (ESPO), expediteurs (CLECAT), rederijen (ESCA en WSC), cargadoors (ECASBA) en terminals (FEPORT). Om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie voor de maritieme logistiek steeds tot goede besluiten komt, is samenwerking essentieel.”

Zodra in Brussel wordt nagedacht over digitale informatie-uitwisseling willen wij er bij zijn