,

Hoe gaat Portbase om met het coronavirus?

Portbase volgt de maatregelen van het Kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De belangrijkste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers. Dit betekent dat Portbase haar medewerkers vraagt zoveel mogelijk thuis te werken, er geen (grote) bijeenkomsten bezocht worden en er binnen Portbase geen vergaderingen en externe bijeenkomsten worden georganiseerd tenzij strikt noodzakelijk. Portbase zorgt dat de continuïteit van haar dienstverlening geborgd is.

Een stabiele werking van het Port Community System is voor alle partijen in de haven van groot belang. Portbase heeft maatregelen genomen om deze stabiliteit te waarborgen. Daarnaast houdt Portbase rekening met wat zich in de maatschappij en de markt afspeelt.  Bij nieuwe releases en implementaties weegt Portbase per situatie af wat de impact kan zijn op alle betrokken partijen.

Portbase, de Servicedesk en haar medewerkers blijven uiteraard via telefoon en mail beschikbaar en ook de piketdiensten blijven onveranderd van kracht.