,

Is het internet-of-things ook uw toekomst?

>

Deze column van Iwan van der Wolf (CEO Portbase) verscheen eerder in de Portbase News van afgelopen juni.

In 1,5 jaar tijd van 2700 naar 3600 deelnemende bedrijven. Het gebruik van het Port Community System groeit snel. Op jaarbasis worden via ons platform inmiddels al 72 miljoen elektronische berichten verstuurd. Toch staan wij nog maar aan het begin, zo is mijn overtuiging. Technologie verandert de wereld. En het tempo waarin neemt alleen maar toe. Realiseert u zich bijvoorbeeld dat de allereerste iPhone pas dateert uit 2007 en de allereerste iPad uit 2010? Inmiddels is een dagelijks leven zonder deze (of vergelijkbare) apparaten voor het gros van de mensen haast ondenkbaar.

Zo zal het ook gaan met het veelbesproken internet-of-things waardoor alles en iedereen – mensen en apparaten – online met elkaar verknoopt wordt. Wat nu voor u wellicht nog een ver-van-mijn-bedshow lijkt of discussievoer voor nerds, zal binnen afzienbare tijd steeds meer invloed krijgen op het dagelijks leven. De Nederlandse havens niet uitgezonderd! Het VPRO-programma Tegenlicht over de slimme haven geeft een mooi inkijkje in de toekomst. Mocht u de uitzending waarin ook Portbase uitgebreid aan bod komt niet hebben gezien, dan moet u zeker alsnog kijken. Hier kunt u de aflevering alsnog in zijn geheel bekijken.

“Het is veel beter om nu als Nederlandse havens voorop te lopen dan niet voorbereid te zijn op de mogelijkheden van de technologische ontwikkelingen.”

Portbase sorteert in ieder geval voor. In de toekomst willen wij de beweging maken naar meer toegevoegde waarde. De community moet veel meer dan nu dynamische data met elkaar kunnen delen. Informatie aan de hand waarvan het voor u bijvoorbeeld mogelijk wordt lading overal real-time te volgen. Data ook om de gehele logistieke keten integraal te kunnen plannen. Alle schakels kunnen zo beter functioneren.

Het doel is helder, de weg daarnaartoe echter niet vastomlijnd, Portbase wil hierbij samen met de community het voortouw nemen, zónder de basis uit het oog te verliezen. De huidige dienstverlening is een onmisbaar fundament voor de dagelijkse business van inmiddels dus 3600 bedrijven. Daarmee gaan wij gewoon door en blijven wij in investeren, zoals bijvoorbeeld in de kwaliteit van data. Tegelijkertijd willen wij samen met u graag nieuwe initiatieven ontplooien en verder innoveren. Onze omgeving wacht immers niet, ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. Het is veel beter om nu als Nederlandse havens voorop te lopen dan niet voorbereid te zijn op de mogelijkheden van de technologische ontwikkelingen.

Natuurlijk geeft dit uitdagende discussies. Welke data wilt u bijvoorbeeld wel en welke wilt u niet delen? Hoe stelt de overheid zich op? En hoe verhouden zich bedrijfsbelangen tot havenbelangen? Vanuit onze neutrale, faciliterende rol willen wij graag helpen de koers te bepalen en zo samen met u er voor zorgen dat de Nederlandse havens de echte smart ports van Europa worden.