Kostenoverzicht Melding Scheepsvoorraden en Bemanning & Passagiers per scheepsbezoek

Op veler verzoek is voor u als agent nu voor twee services een apart kostenoverzicht per scheepsbezoek (Confirmation of Purchase) beschikbaar. Uw gemaakte Portbase-kosten kunt u zo eenvoudig inzichtelijk maken. Het betreft alleen de services Melding Scheepsvoorraden en Melding Bemanning en Passagiers. Portbase, VRC en agenten onderzoeken binnen de werkgroep ”nota per schip” of voor nog meer (lading)services een dergelijke aankoopbevestiging mogelijk is.

De Confirmation of Purchase is te gebruiken door iedereen die via Melding Schip 2.0 de Melding Scheepsvoorraden en/of de Melding Bemanning en Passagiers doet. Nadat de melding van de scheepsvoorraden is geaccepteerd door de Douane en/of de bemannings- en passagierslijst is verstuurd naar de Koninklijke Marechaussee, wordt links in uw scherm een downloadknop actief (zie afbeelding). Eén druk op de knop en u heeft voor uw administratie een pdf met een kostenoverzicht per scheepsbezoek.

De Confirmation of Purchase is enkel een betaalbewijs. De manier waarop Portbase u factureert, verandert niet.

Meer informatie
Heeft u vragen? Onze Service Desk helpt u graag. U kunt hen bereiken via
088 625 2525 of servicedesk@portbase.com.