Meer doen voor weg, binnenvaart en spoor

Portbase Melding Container Achterland MCA

Samen met zoveel mogelijk partijen wil Portbase het achterlandvervoer van containers de komende jaren structureel verbeteren. Via het omvangrijke Data Fuel programma worden stap voor stap concrete verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd in de informatie-uitwisseling voor de weg, de binnenvaart en het spoor.

Data Fuel versterkt de achterlandketen. Het programma biedt oplossingen voor de vele uitdagingen die inlandoperators in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Wereldwijd verstoorde vaarschema’s, piekbelastingen op de terminals, etc. maken die noodzaak tot verbetering alleen maar groter. Het plannen van het brengen en halen van containers is voor vervoerders enorm complex geworden. Projectleider Remmert Braat van Portbase vergelijkt het met schieten op een bewegend doel. Tegelijkertijd stelt de klant in het achterland steeds hogere eisen. Veranderende wet- en regelgeving, ambitieuze klimaatdoelstellingen, etc. vormen voor het achterlandvervoer extra opgaven daarbovenop.

Meer dan negentien verschillende schermen

Vanuit de centrale, neutrale rol die Portbase heeft in de informatie-uitwisseling in de havenlogistieke ketens biedt het achterlandvervoerders momenteel via Melding Container Achterland (MCA) een service voor het voormelden van containers en bezoeken van terminals. Dat is lang niet genoeg, aldus Braat. “MCA dekt maar een heel klein deel van de achterlandketen. Een vervoerder voelt daardoor onvoldoende meerwaarde. Om te kunnen plannen, moet hij nu overal stukjes informatie vandaan halen. Bij de rederij, de klant, het aflever-/ophaaladres, de terminal en zo nog meer. Het zijn allemaal eilandjes, met in potentie een opeenstapeling van problemen. Iedereen doet zijn best, maar het is verre van een geoliede keten. TLN heeft uitgerekend dat de vervoerder voor elke container méér dan negentien verschillende schermen raadpleegt. Zestig procent van zijn tijd is hij bezig met het administratief in orde krijgen van de boeking. Dat kost niet alleen tijd en dus geld, maar is ook foutgevoelig. Als er maar iets niet klopt, is de container niet te halen of te brengen.”

TLN heeft uitgerekend dat de vervoerder voor elke container méér dan negentien verschillende schermen raadpleegt

Soepele Informatie-uitwisseling door de gehele keten

Voor Portbase is het daarom een logische stap om samen met zoveel mogelijk verschillende partijen te gaan werken aan een soepele informatie-uitwisseling door de gehéle achterlandketen. Binnen Data Fuel gebeurt dit voor een belangrijk deel in het project Container Dossier. Einddoel is dat alle noodzakelijke keteninformatie voor iedereen die daarvoor toestemming heeft op elk moment, veilig centraal toegankelijk is. Dat gaat niet van de een op de andere dag, zo benadrukt Braat. “Transparantie vereist vertrouwen.” In de service MCA worden de komende jaren daarvoor op basis van wensen uit de markt stapje voor stapje verbeteringen doorgevoerd en uitbreidingen gerealiseerd. Veel informatie is in principe al binnen Portbase beschikbaar (over bezoek schip, import, export, etc.). Data die met toestemming van de eigenaren efficiënt aan elkaar is te knopen. “In een ideale wereld wil je echter het gehele traject vanaf aan de voorkant de boeking tot aan de achterkant de proof of delivery hebben afgedekt.” Een eerste pilot met het door een expediteur machtigen van een vervoerder (= veilig) en het automatisch in MCA voor hem klaarzetten en telkens aanvullen van ladinggegevens loopt al. “Iedereen is welkom om bij de pilot aan te sluiten. Wie meedoet, merkt direct het verschil. Overtypen is niet meer nodig, containerstatussen worden voor de klanten van de inlandoperators automatisch zichtbaar.”

In een ideale wereld wil je het gehele traject vanaf aan de voorkant de boeking tot aan de achterkant de proof of delivery afdekken

Andere onderdelen Data Fuel

Andere grote projecten die lopen binnen Data Fuel zijn Nextlogic voor de binnenvaart en het Groeiprogramma spoor. Voor de bezoekende containerbinnenvaart is de ontwikkeling van de integrale planning door Nextlogic al heel ver. “Binnen Portbase investeren wij vanuit MCA momenteel veel tijd in de ondersteuning van de concrete implementatie.” Het Groeiprogramma spoor wordt getrokken door Havenbedrijf Rotterdam. Portbase treedt op als hofleverancier. “Dat begint met het via MCA leggen van een basis voor verdere digitalisering in de spoorsector. Andere partijen kunnen van hier uit vervolgens verder gaan innoveren.”

Samen aan de slag!

Data Fuel is een meerjarig programma waarin Portbase met zoveel mogelijk partijen toewerkt naar het einddoel. Braat: “Veranderingen in de keten kosten tijd en gaan niet vanzelf. De markt is enorm versnipperd. Heel veel informatie wordt bovendien nog gewoon uitgewisseld per mail. Stap voor stap moeten wij bedrijven duidelijk maken wat Data Fuel hen brengt aan besparingen door minder overtypwerk, minder fouten en betere planningen in een veiligere omgeving.” Om dit te bereiken wil Portbase samen met Havenbedrijf Rotterdam en brancheorganisaties voor Data Fuel een breed gedragen campagne opzetten á la Brexit. “Samen moeten wij aan de slag!”

Stap voor stap moeten wij bedrijven duidelijk maken wat Data Fuel hen brengt aan besparingen