Doe mee en zorg ervoor dat de haven van Rotterdam gezien wordt als een veilige plek om zaken te doen

Delen:

Steinweg is in de pilotfase via Portbase ingestapt in de Vertrouwensketen, het samenwerkingsverband van bedrijfsleven en overheden voor onder meer het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van importcontainers. Dit hebben zij positief ervaren en roepen andere partijen op om ook deel te nemen. Met als doel: er met elkaar voor te zorgen dat de Rotterdamse haven wordt gezien als een veilige plek om zaken te doen.

Steinweg vertelt dat er verschillende aspecten van deze nieuwe werkwijze belangrijk zijn voor het bedrijf. Zo is het niet langer nodig dat personen toegang hebben tot pincodes, waardoor het proces veiliger wordt vanuit een security-perspectief. Daarnaast verbetert het ook de efficiency. Dit komt doordat er niet langer gewacht hoeft te worden tot expediteurs de gegevens fysiek doorsturen naar de transportafdeling, die op haar beurt de relevante gegevens moet uitwerken.

Met zicht op de deadline van 31 maart vertelt Steinweg dat ze komende tijd voor verschillende uitdagingen staan. Toch hebben ze tijdens de pilot fase ook verschillende voordelen ervaren. Zo kunnen ze dankzij de nieuwe werkwijze op een effectievere en efficiëntere manier gevoelige informatie veilig, tijdig en nauwkeurig overdragen. Tenslotte merkten ze intern ook dat de administratieve verwerking van containers sneller verliep.Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]