,

Op weg naar een flexibele, slimme haven

“Iedereen in de logistieke keten moet op elk moment antwoord kunnen krijgen op al zijn vragen. Waar is mijn lading? Zijn mijn aangiften in orde? Waar is transportcapaciteit? Met wie kan ik samenwerken? En zo veel meer… Het is met die ambitie dat wij het Bedrijfsplan 2015 – 2019 hebben opgesteld en de titel ‘Samen met de community innoveren naar integrale planning’ hebben gegeven,” zo zegt Manager Strategy & Innovation, Marten van der Velde. “Onze ambitie voor de komende jaren is om zoveel mogelijk partijen en informatie met elkaar te koppelen en data slim te integreren.” Het nieuwe bedrijfsplan is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Portbase gaat nu de brancheorganisaties en de klanten langs om het plan verder te presenteren.

Op weg naar een flexibele, slimme haven
“In de achterliggende jaren is voor verdere uitbouw van de dienstverlening van Portbase natuurlijk een goede basis gelegd,” zo vervolgt Van der Velde. “De services binnen het Port Community System en de betrokken community vormen een stevig fundament voor havenbrede informatie-uitwisseling. De infrastructuur van ons nieuwe, open platform maakt bovendien eenvoudig koppelingen met externe partijen mogelijk.” Veel meer dan nu wil Portbase daarbij de komende periode het uitwisselen van dynamische, real-time data gaan faciliteren, gekoppeld aan planningen en meldingen. Van der Velde ziet het als een duidelijke trend. “Kijk naar jezelf als consument. Weten dat je pakket morgen wordt bezorgd is al lang niet meer genoeg. Het liefst tot op een halfuur nauwkeurig word je over het bezorgmoment geïnformeerd. De toekomst is een flexibele, slimme haven. Actuele projecten in de haven zoals Nextlogic en Pronto spelen daar al op in. Voorwaarde hiervoor is dat je een integraal beeld van de keten hebt en weet wat er nú, op dit moment gebeurt.”

“De toekomst is een flexibele, slimme haven. Actuele projecten in de haven zoals Nextlogic en Pronto spelen daar al op in”

Partijen uitdagen
Van der Velde maakt binnen het grote geheel van het Bedrijfsplan 2015 – 2019 wel een paar belangrijke kanttekeningen. “Bij alles wat wij gaan doen staan afspraken over databeveiliging en wie welke informatie mag zien natuurlijk voorop. Datzelfde geldt voor onze neutrale rol. Portbase is faciliterend. Wij willen ook absoluut niet alles zelf ontwikkelen. Andere partijen kunnen dat net zo goed, vanzelfsprekend wel gekoppeld aan het Port Community System. Wat wij de komende jaren in ieder geval wél zullen doen is partijen uitdagen. Kom maar op met die innovaties, doe mee. Samen gaan wij op weg naar ons einddoel.”

 

Bekijk uitzending gemist VPRO Tegenlicht over de slimme haven en rol Portbase.