Op weg naar slimme datadeling met het achterland

Veel meer dan nu wil Portbase in de toekomst integraal plannen mogelijk maken over logistieke ketens heen. Richting achterland zijn hiervoor nog belangrijke stappen te zetten. Aanleiding om in de achterliggende periode in gesprekken met inlandoperators, inlandterminals, expediteurs en verladers van gedachten te wisselen over hun ideeën en behoeftes voor data delen en koppelingen met de maritieme voorkant.

De hierbij verkregen input gebruikt Portbase nu voor het opstellen van een nadere strategie. Ook worden enkele prototypes ontwikkeld die de meerwaarde van slimme datadeling met het achterland concreet zichtbaar maken.