Portbase officieel service provider van iSHARE

Portbase is officieel toegetreden als serviceprovider van iSHARE. Na 2 jaar samen samenwerken, ontwikkelen, bouwen, testen en meeschrijven aan het concept iSHARE en het bijbehorende afsprakenstelsel heeft directeur Iwan van der Wolf zijn handtekening gezet onder het officiële contract met de Stichting iSHARE.

Met de ondertekening maakt Portbase het voor de havencommunity mogelijk om datadeling op een laagdrempelig en veilige manier te organiseren ook richting partijen die geen klant zijn van Portbase. De eerste transacties via iSHARE worden in de praktijk gebracht, Van der Wolf: “3 jaar geleden zijn we vanuit deze vernieuwende visie gestart als launching partner van iSHARE. Datadelen zou eenvoudiger en laagdrempeliger moeten worden voor onze bestaande klanten, juist ook richting partijen ‘verderop’ in de keten zonder dat dit partijen ook Portbase klanten hoeven te zijn. Na vele sessies met andere koplopers kunnen we nu zeggen dat dit nu het geval is. Onze deelname als serviceprovider bevestigt het geloof in mogelijkheden die iSHARE biedt.”

Datadelen naar volgende niveau
Duidelijkheid over wie wat mag met welke data is, is voor partijen binnen de havencommunity een vereiste om datadeling naar een volgend niveau te brengen. Daarbij zijn de huidige vaak bilaterale onderlinge afspraken over identiteit, rechten en autorisaties van data inefficiënt en het kost bedrijven veel tijd om dit goed te regelen. Met de inzet van iSHARE is dit verleden tijd, omdat iedereen met een iSHARE contract van elkaar de rechten en plichten weet zodat je minder afspraken hoeft te maken. Het is vanaf nu mogelijk om op individueel assetniveau aan te geven dat een partij daadwerkelijk een taak moet vervullen in de keten en het daarmee van belang is om bepaalde informatie te mogen ontvangen. Dit versnelt processen en zorgt voor een optimalisatie van de keten.

Slimmere havens
De toepassing van iSHARE in huidige en toekomstige dienstverlening zorgt ervoor dat Portbase, haar community en gelieerde bedrijven in de gehele keten meer informatie kunnen uitwisselen en de Nederlandse havens slimmer kunnen opereren. Het is een unieke, veilige en gecontroleerde oplossing voor het verlenen van toegang tot data. En dit is goed, niet alleen de havens zelf, maar ook voor de concurrentiepositie van de BV Nederland.

Op de foto: Iwan van der Wolf van Portbase (l) en Douwe Lycklama van Stichting iSHARE (r)