,

Portbase viert 20-jarig bestaan

Op 21 november 2022 bestond het Port Community System van Portbase (inclusief haar rechtsvoorgangers) 20 jaar. Ooit opgericht voor het digitaliseren van de papier- en communicatiestromen die de kernprocessen in de havens ondersteunen, is het uitgegroeid tot een kritieke asset in de havenlogistiek.

Het Port Community System van Portbase heeft inmiddels de grootste aangesloten community van bedrijven en overheden van Europa en wordt gezien als een van de meest moderne en vooruitstrevende Port Community Systems wereldwijd.

Papier weg uit de haven

20 jaar geleden is door Portbase, samen met de havengemeenschap, een start gemaakt met het digitaliseren van de kernprocessen en bijbehorende papier- en communicatiestromen in de Nederlandse havens. Dit om efficiëntie in de haven te vergroten.

Portbase is opgericht door de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de overheid en het havenbedrijfsleven, opereert zonder winstoogmerk en heeft een neutrale positie ten opzichte van haar oprichters. Via Portbase werd het mogelijk om geautomatiseerd gegevens te verstrekken voor diverse meldingen en aangiften tussen bedrijven en met overheden. Door de verschillende soorten meldingen en de toename van de hoeveelheid data en toepassingen werd hergebruik van data snel daarna onderdeel van het geautomatiseerde proces. De term paperless ports was geboren en organisaties konden met het gebruik van Portbase-services sneller, slimmer en efficiënter werken.

CEO van Portbase Iwan der van Wolf: “Tot op de dag van vandaag zorgt Portbase ervoor dat alle kernprocessen in alle Nederlandse havens op orde zijn.  De digitalisering van deze kernprocessen bereikt bijna 100 procent dekking en heeft een jaarlijkse toegevoegde waarde van ruim 400 miljoen euro. Via Portbase doen meer dan 5.000 bedrijven papierloos zaken in de logistieke keten, via alle Nederlandse havens.”

Veranderende behoeften

Doordat Portbase samen met haar community een solide basis heeft gecreëerd, is zij beland in een nieuwe fase waarin ketenbrede oplossingen en meer integrale dienstverlening mogelijk is.

CIO van Portbase Peter de Graaf: “De hoeveelheid data in het Port Community System is grondstof voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening en nieuwe innovaties, samen met de community. Ook zien we dat ons platform meer en meer door derden gebruikt wordt voor (eigen) maatwerkoplossingen.​”

Daarnaast ziet Portbase dat haar community, van groot tot klein, het belang van security steeds meer gaat zien. Ook daar speelt Portbase op in door het aanbieden van Identity & Access-oplossingen. Ten slotte wordt van de organisatie ook steeds meer gevraagd op het gebied van duurzaamheid.

De Graaf: “Doordat we 20 jaar met elkaar geïnvesteerd hebben in de bouw van een vertrouwde digitale omgeving kunnen we een rol spelen in het faciliteren van deze ontwikkelingen. Hiermee verrijken we de dienstverlening van het Port Community System voor de community.”

Samenwerking buiten de landsgrenzen

Portbase heeft binnen haar community al vele buitenlandse partijen die samenwerken vanwege de goed georganiseerde logistieke ketens, lopend via Nederland. Ook die ontwikkeling is mogelijk door de basis die 20 jaar geleden is gelegd.

Van der Wolf: “Internationale spelers zoeken sterke corridors in Europa waar de fysieke, maar zeker ook de digitale infrastructuur op orde is. Zij willen koppelen met systemen waar de lokale wetgeving geregeld is en bestaande netwerken over een goede geografische dekking beschikken voor snel en efficiënt transport van en naar het achterland.”

Portbase heeft deze zaken samen met haar community op orde. Door haar neutrale positie is zij in staat om deze samenwerking aan te gaan for the benefit of all.

Keeping things moving

Het 20-jarig bestaan, de verbreding van de dienstverlening en de veranderde rol vragen om een kritische blik op de eigen identiteit. De community kijkt immers anders naar Portbase dan 20 jaar geleden. Zij verwacht dat Portbase in de snel veranderde digitalisering in de logistiek het voortouw neemt om als community voorop te kunnen blijven lopen. Om goed aan te sluiten bij deze vraag is Portbase begin dit jaar een herpositioneringstraject gestart.

Van der Wolf: “De propositie ‘be smart get connected’ uit 2016 heeft haar werk goed gedaan. Onze community is gegroeid en groeit nog steeds door. Maar de behoefte van onze klanten, met alle disrupties en andere logistieke uitdagingen in de keten, ligt veel meer in het in beweging houden van goederen, logistieke ketens en handel. Zodoende is er gekozen voor een nieuwe pay-off: ‘Keeping things moving’. Het benadrukt wat we doen, al 20 jaar lang.”

Hij vervolgt: “Het is de basis van ons bestaan, een basis die we continu samen met onze community verder versterken. Met nieuwe technieken, verbeterde diensten en integrale samenwerking door de hele keten heen. Of het nu gaat om het in beweging houden van goederen, data, ketens, personen of bedrijven, we zorgen ervoor dat het naadloos, veilig en duurzaam gebeurt.”

Op de speciale website https://keepingthingsmoving.portbase.com/ valt nog veel meer te lezen over het 20-jarig bestaan van Portbase, onder meer aan de hand van een nieuwe corporate video en meerdere video’s waarin klanten vertellen over hun beleving bij de dienstverlening van Portbase.