Samen slimmer verder in het achterland

Samenwerken we aan verbeteringen, oplossingen en innovaties voor het achterlandvervoer. Voor een toekomstbestendig containervervoer via de weg, het water en het spoor.

Nieuwe klanten

Wat levert het achterlandprogramma mij en in de toekomst op?

Bekijk via de tab ‘Toegevoegde waarde’ de functionaliteitenlijst.
De service Melding Container Achterland biedt je nu al veel meerwaarde door op één centrale plek uw bezoeken en containers voor te melden inclusief extra functionaliteiten. De komende jaren voeren we continu verbeteringen en innovaties door voor weg-, spoor en binnenvaartvervoer onder de naam ‘Data Fuel’.

Denk aan nieuwe functionaliteiten, MCA en andere Portbase-services meer met elkaar integreren, het aantal deelnemende (inland)terminals en depots uitbreiden en dergelijke. Met deze focus op achterlandvervoer wil Portbase uw ervaring met MCA verhogen en een bijdrage leveren aan het efficiënter, goedkoper, veiliger en duurzamer maken van achterlandtransport.


Algemeen achterlandprogramma

Ik lees continu dat Portbase ‘een achterlandprogramma’ start. Wat wordt daarmee bedoeld?

Portbase begon ooit met aparte services voor het wegtransport, de binnenvaart en het spoor. Deze services richtten zich vooral op het voormelden van de lading en het bezoek bij de terminals. Met het aangekondigde achterlandprogramma Data Fuel wordt die focus verbreed. De service Melding Container Achterland (MCA) is dan een multimodaal datadeelplatform, specifiek bedoeld voor soepele informatie-uitwisseling in de héle achterlandketen. Bestaande MCA-functionaliteiten worden hiervoor uitgebreid en nieuwe MCA-functionaliteiten worden toegevoegd.

Wat gaat het achterlandprogramma mij op de korte termijn opleveren?

MCA wordt door meer en meer terminals als centrale ingang gebruikt. Recentelijk is RST aangesloten en de verwachting is dat depots en inland terminals snel gaan volgen. Daarvan ga je als vervoerder per direct de vruchten plukken. Bovendien staan er de komende maanden nieuwe functionaliteiten op de rol die ervoor gaan zorgen dat informatie centraler beschikbaar komt. Zodat planners gewoon weer kunnen gaan plannen en zich minder druk hoeven te maken over allerlei randzaken. Het aantal benodigde schermen zal afnemen, net zoals het aantal noodzakelijke telefoontjes en handmatige werkzaamheden.

Wat mag ik op de langere termijn van het achterlandprogramma verwachten?

Waar naartoe wordt gewerkt, is verbreding. Ook rederijen en expediteurs worden bij het achterlandprogramma betrokken, zodat uiteindelijk alle schakels in de keten zijn aangesloten. Met de verbreding ontstaat een betere voorspelbaarheid. Daar waar operationele informatie tot nu toe vaak pas kort van tevoren beschikbaar is, gaat informatie veel tijdiger beschikbaar komen, zodat er daadwerkelijk vooruit is te plannen. Dat maakt dat de havenlogistiek en de achterlandketen in de toekomst veel efficiënter is te organiseren.

Blijven Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam investeren in het achterland?

Beide havenbedrijven hebben als aandeelhouder van Portbase jarenlang geïnvesteerd en zullen ook blijven investeren in het achterland. Het gaat dan onder meer om slimme, toekomstgerichte services die ten dienste staan partijen in de hele achterlandketen. Een voorbeeld hiervan is Data Fuel, waaraan Portbase, TLN en Havenbedrijf Rotterdam nu al gezamenlijk werken. Deze toepassing gaat op termijn inzicht in verstoringen en congestie bieden, zodat planners beter vooruit kunnen plannen en meer efficiëntie in de havenlogistiek en achterlandketen ontstaat.

Onze organisatie kan niet om Portbase heen, mag Portbase dit (juridisch) wel eenzijdig doen?

Portbase heeft met de services een unieke positie in de Nederlandse haven. Vanuit de toegevoegde waarde die Portbase met o.a. MCA biedt, zijn we een nutsvoorziening en strategisch bedrijfsmiddel in de Nederlandse haven geworden. In de basis bestaat Portbase omdat de services altijd tot stand komen in samenwerking met de havengemeenschap. Portbase kan niet bestaan zonder dat onze doelen steun krijgen van jou als klant. Daar zijn we trots op!
Portbase heeft een aantal (juridische) kaders voor de beprijzing van alle services. Enkele elementen hieruit zijn bijvoorbeeld:
Kostendekkend: Portbase is een op-kosten-gebaseerde (cost-based) organisatie zonder winstoogmerk. Het prijsmodel is hierdoor gebaseerd op een berekening van de kostprijs per service.

Waarde: Tegenover beprijzing moet toegevoegde waarde voor de gebruiker staan. De huidige én toekomstige versie van MCA biedt deze toegevoegde waarde.
Drempels voor het MKB: Het is van belang dat Portbase de drempels voor het MKB minimaal houdt. Bij de totstandkoming van het prijsmodel zijn meerdere scenario’s uitgewerkt rondom abonnementsprijs en de transactiekosten. Het prijsmodel is geschikt zowel kleine als grote gebruikers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Portbase salesteam.

Waarom start Portbase met een nieuw achterlandprogramma?

De afgelopen jaren zijn de volumes in de haven enorm gegroeid. Daarnaast zijn de groottes van zeeschepen ook enorm toegenomen. Dit zorgt voor een enorme piekbelasting bij terminals. Gewilde tijdsloten lopen snel vol en er ontstaat regelmatig enorme congestie in de haven.

De problemen zijn complex en zullen niet zomaar verdwijnen. Door middel van innovatieve IT-oplossingen en het veilig delen van data binnen de haven maken we de processen, simpeler, makkelijker en verbeteren we uw bezoek aan de haven.

Lees hier het interview met Iwan van der Wolf (Portbase) en Emile Hoogsteden (Port of Rotterdam) voor meer context.

Klopt het dat het Havenbedrijf niet meer door wil met Portbase en niet meer wil investeren?

Nee, dat klopt niet. Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam kiezen juist voor het extra versterken van de haven en het achterland. Zij zetten daar de digitalisering van Portbase voor in. De relatie en betrokkenheid tussen Portbase en het Havenbedrijf is goed. De focus van investeren verandert wel. Het Havenbedrijf blijft investeren in de infrastructuur van het PCS en kiest verder voor investeren in innovaties en nieuwe projecten.


Voormelden en gebruik

Ik betaal per voormelding van een volle container, maar wat is een voormelding? En wat is het niet?

Je betaalt voor het gebruik van het MCA-platform. Een voormelding verstuur je via de service MCA aan de terminal als je van plan bent om een container te gaan halen of brengen. Het versturen van een voormelding (ook wel ‘Pre-notification’) voor een volle container wordt daarbij als facturabele transactie aangerekend.

Met het annuleren van een voormelding (Cancel), worden de kosten niet gecrediteerd, je hebt immers gebruik gemaakt van het MCA platform waardoor kosten zijn ontstaan. Besluit je deze geannuleerde voormelding opnieuw te gaan gebruiken? Dan kun je deze voormelding opnieuw activeren en betaal je maar één keer.

Met een statusaanvraag, oftewel ‘Status request’, vraag je de status van je container(s) op bij de terminal. Dit is geen voormelding. Statusaanvragen zijn kosteloos.
Ook het updaten van een bestaande voormelding is kosteloos.

Hoeveel voormeldingen doe ik per container? Eén keer, twee keer of meer?

In de meest simpele vorm verstuur je voor het halen of brengen van een container één keer een voormelding (leeg is gratis, een volle container is facturabel). De ervaring leert dat een container gemiddeld 1,1 voormeldingen nodig heeft om een volledige reis te maken.
Hieronder tonen we voor een aantal scenario’s het benodigde aantal voormeldingen voor een volle container en wat je dan dus betaalt.

Flow 1: Simpel
In deze flow stuur je via MCA één keer een voormelding voor een volle container. Deze voorgemelde container wordt vervolgens gehaald of gebracht op de afgesproken tijd.

Flow 2: Overrijden volle containers
Zet een volle container op bij terminal Y en zet deze af bij terminal Z. Bijvoorbeeld in het geval van transhipment of bij het uitwijken van een zeeschip naar een andere terminal dan oorspronkelijk gepland.
Betaal hiervoor minimaal 2x een transactie.
Voorbeeld
Voormelding 1: Ophalen bij Terminal Y
Voormelding 2: Brengen bij Terminal Z

Flow 3: Via Overslagpunt
Haal een container op bij terminal Y en brengt deze naar terminal Z voor verder vervoer (veelal per trein).
Betaalt dan mogelijk 3x een transactie.
Voormelding 1: Halen bij Terminal Y
Voormelding 2: Brengen bij Terminal Z (overslagpunt)
Voormelding 3: Halen bij Terminal Z (door bijvoorbeeld een trein)

Flow 4: Re-entry
In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een container na het brengen bij de terminal nog wordt teruggehaald. Bijvoorbeeld om goederen toe te voegen, eruit te halen of te vervangen (opnieuw laden). In dit geval betaalt je:
Voormelding 1: Brengen terminal Z
Voormelding 2: Ophalen terminal Z
Voormelden 3: Nogmaals brengen terminal Z

Flow 5: Controle van Douane
In dit scenario wordt een volle container op de terminal opgehaald, naar een scanlocatie of Douane Controle Loods (DCL) gebracht en na de check weer teruggebracht naar de terminal.
Dit geldt enkel voor vervoer via de openbare weg buiten de terminal met een externe vervoerder.
Voormelding 1: Ophalen terminal X
Voormelding 2: Brengen terminal X, Y of Z

Let op: Als je na een scan direct door kunt rijden naar de eindbestemming, hoef je geen 2e voormelding te doen.

Flow 6: Subcontracting
Heeft vervoerder A bijvoorbeeld al een voormelding naar de terminal verstuurd, maar vervolgens het transport alsnog uitbesteed aan subcontractor/charter B? Vervoerder A annuleert dan de voormelding en subcontractor/charter B stuurt zelf een nieuwe voormelding.
Hierdoor doe je twee voormeldingen op één transport/container.
Voormelding 1: Vervoerder A meldt voor en annuleert zelf
Voormelding 2: Subcontractor/Charter B stuurt zelf een eigen voormelding

Hoe telt Portbase het aantal voormeldingen? Betaal ik bij annuleren dubbel?

Elke voormelding krijgt binnen Portbase een uniek label waarmee we de voormelding kunnen herkennen. Dit betekent dat je een voormelding kunt wijzigen, annuleren en opnieuw kunt indienen en je nog steeds eenmalig betaalt. Ook kunt je een geannuleerde voormleding weer heractiveren zonder meer te betalen.

Ik wil graag meer inzicht in mijn gebruik van MCA. Is dit mogelijk?

Ja dit is mogelijk. In MCA kun je facturabele transacties downloaden en met die informatie de nodige checks uitvoeren voor jezelf. Klik op onderstaande links om in te zien hoe je dit kunt doen.
MCA Road
MCA Barge
MCA Rail


Kosten

Vanaf wanneer gaan achterlandvervoerders betalen voor MCA?

Vanaf 1 juli 2022

Wat is de tariefstelling van MCA?

Hier kunt je lezen wat het tarief is van MCA, hoe facturabele MCA-transacties tot stand komen, wat wel/niet in rekening wordt gebracht, en hoe je de service nog beter kunt gebruiken en kosten bespaart. Heb je vragen n.a.v. het bovenstaande, dan kunt je contact opnemen met sales@portbase.com.

Hoe ziet het financieringsmodel van MCA eruit?

De kosten van alle diensten worden door de gebruikers gedragen, middels een kostendekkend model. Om een toekomstbestendig containervervoer via de weg, het water en het spoor te kunnen garanderen, worden de kosten van de service Melding Container Achterland (MCA) vanaf heden door de gebruikers gedragen. Klik hier om meer over het MCA financieringsmodel te lezen en deze te downloaden.

Ik ga betalen voor iets wat gratis was. Waarom niet eerst extra’s en dan pas betalen?

De service MCA was nooit écht gratis. Vanwege het strategisch belang om deze service goed te implementeren hebben Port of Rotterdam en Port of Amsterdam sinds 2009 in deze service geïnvesteerd en hebben zij de kosten hiervoor gedragen tot het punt waarop de toegevoegde waarde van MCA voldoende zou zijn. Dat moment is in 2022 aangebroken.

MCA heeft ook nu al veel waarde. Je hebt onder andere toegang tot een one-stop-shop, de Customer Service, kunt digitaal je bezoeken en containers voormelden. De afgelopen periode zijn er eveneens veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals:

• Herbouw van MCA
• Begeleiding en support
• Aansluiten nieuwe terminals
• Koppeling met Nextlogic. Een integrale planning voor MCA Barge
• Nieuwe supportpagina’s met hulpvaardige content
• Verbeterde systeemkoppelingen (API)
• Een dashboard en duidelijk proces bij PCS-verstoringen
• Etc.

Daarnaast ontwikkelen we de service continue door en blijven we waarde toevoegen.

In welke situaties moet ik meerdere keren betalen voor één container?

In de meest simpele vorm verstuur je voor het halen of brengen van een container één keer een voormelding (leeg is gratis, een volle container betekent betalen).
Hieronder tonen we voor een aantal scenario’s het benodigde aantal voormeldingen voor een volle container en wat je dan dus betaalt.

Flow 1: Simpel
In deze flow stuur je via MCA één keer een voormelding voor een volle container. Deze voorgemelde container wordt vervolgens gehaald of gebracht op de afgesproken tijd.

Flow 2: Overrijden volle containers
Zet een volle container op bij terminal Y en zet deze af bij terminal Z. Bijvoorbeeld in het geval van transhipment of bij het uitwijken van een zeeschip naar een andere terminal dan oorspronkelijk gepland.
Betaal hiervoor minimaal 2x een transactie.
Voorbeeld
Voormelding 1: Ophalen bij Terminal Y
Voormelding 2: Brengen bij Terminal Z

Flow 3: Via Overslagpunt
Haal een container op bij terminal Y en brengt deze naar terminal Z voor verder vervoer (veelal per trein).
Betaal dan mogelijk 3x een transactie.
Voormelding 1: Halen bij Terminal Y
Voormelding 2: Brengen bij Terminal Z (overslagpunt)
Voormelding 3: Halen bij Terminal Z (door bijvoorbeeld een trein)

Flow 4: Re-entry
In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een container na het brengen bij de terminal nog wordt teruggehaald. Bijvoorbeeld om goederen toe te voegen, eruit te halen of te vervangen (opnieuw laden). In dit geval betaal jw:
Voormelding 1: Brengen terminal Z
Voormelding 2: Ophalen terminal Z
Voormelden 3: Nogmaals brengen terminal Z

Flow 5: Controle van Douane
In dit scenario wordt een volle container op de terminal opgehaald, naar een scanlocatie of Douane Controle Loods (DCL) gebracht en na de check weer teruggebracht naar de terminal.
Dit geldt enkel voor vervoer via de openbare weg buiten de terminal met een externe vervoerder.
Voormelding 1: Ophalen terminal X
Voormelding 2: Brengen terminal X, Y of Z
Let op: Als je na een scan direct door kunt rijden naar de eindbestemming, hoef je geen 2e voormelding te doen.

Flow 6: Subcontracting
Heeft vervoerder A bijvoorbeeld al een voormelding naar de terminal verstuurd, maar vervolgens het transport alsnog uitbesteed aan subcontractor/charter B? Vervoerder A annuleert dan de voormelding en subcontractor/charter B stuurt zelf een nieuwe voormelding.
Hierdoor doe je twee voormeldingen op één transport/container.
Voormelding 1: Vervoerder A meldt voor en annuleert zelf
Voormelding 2: Subcontractor/Charter B stuurt zelf een eigen voormelding

Waarom moet ik gaan betalen voor MCA/Portbase?

Het beprijzen van voormeldingen van een volle container is geen op zichzelfstaand doel . Portbase gaat de achterlandketen en de dienstverlening de komende jaren versterken. Dit doen we met een ambitieus verbeterprogramma onder de noemer ‘Data Fuel’. Het doel is niet het genereren van nieuwe inkomsten voor Portbase, maar het behouden en uitbouwen van oplossingen van Portbase voor u als achterlandvervoerder.

Bijna 20 jaar geleden zag de havengemeenschap het belang van een PCS voor de Nederlandse havens, met de daarbij behorende rol en positie van Portbase. In 2009 hebben daarom Havenbedrijf Rotterdam en het havenbedrijfsleven de uitgangspunten en voorwaarden hiervoor vastgelegd in een ‘overeenkomst van de toekomst’. In deze overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over het doorbelasten van de operationele kosten aan het bedrijfsleven. Sinds 2009 is voor Melding Container Achterland (MCA) een uitzondering gemaakt door het strategische belang om de service goed op te zetten.
Lees hier het interview met Iwan van der Wolf (Portbase) en Emile Hoogsteden (Port of Rotterdam) voor meer context.

Hoe kan ik in MCA mijn oorspronkelijke voormelding hergebruiken en zo onnodige kosten voorkomen?

Door voormeldingen te updaten, in plaats van te annuleren en een nieuwe voormelding aan te maken, bespaar je kosten!
 
Elke voormelding krijgt binnen MCA een uniek label waaraan Portbase de transactie herkent. Deze voormelding met uniek label, kun je steeds opnieuw én onbeperkt wijzigen, annuleren en opnieuw indienen. Zolang je dezelfde oorspronkelijke voormelding blijft gebruiken, betaal je slechts één transactie van €0,35*.

Voorbeeld: Annuleer je de eerste oorspronkelijke voormelding (uniek label A) en start je vervolgens een geheel nieuwe tweede voormelding (uniek label B) voor dezelfde container? Dan zijn er twee unieke labels en twee transacties van €0,35.

Gebruik dus zoveel mogelijk de oorspronkelijk voormelding en voorkom onnodige kosten!

Let op: ECT en Euromax ondersteunen geen updates op voormeldingen van MCA Road.
Het is mogelijk om in MCA Road, de ECT/Euromax voormelding te cancellen, diezelfde voormelding aan te passen en weer in te sturen.
Op die manier blijft het oorspronkelijke label /de voormelding gehandhaafd en wordt maar 1x Eur 0,35 in rekening gebracht.

Werkwijze voor systeemkoppeling (API)
Dit werkt op dezelfde manier als hierboven door te werken met de originele voormelding. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je softwareleverancier of Portbase.


Facturering

Hoe worden de kosten gefactureerd?

Maandelijks ontvangt je een factuur met het actuele verbruik van voorgaande maand.

Wat als we een factuur vergeten zijn te betalen?

Aangezien we werken met automatische incasso is het niet direct mogelijk om te laat te betalen. Als een incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, sturen we je een herinnering en later een aanmaning.

Wat als ik het niet eens ben met een factuur, wie moeten wij dan contacten en hoe gaat Portbase hiermee om?

Je kunt contact opnemen met ons salesteam om bezwaren of vragen te bespreken.

Gaat Portbase bij verstoringen de kosten factureren?

Ja, kosten worden alsnog gefactureerd. De containers worden namelijk na het oplossen van een storing alsnog voorgemeld bij de terminals en zullen volgens het reguliere proces worden gefactureerd.

Is Portbase 24/7 bereikbaar nu wij als vervoerders gaan betalen?

Niet in alle gevallen. In de huidige dienstverlening verandert er niet direct iets aan de beschikbaarheid bij Portbase. Vanuit Portbase werken we buiten kantoortijden met een piketdienstregeling waarmee verstoringen kunnen worden verholpen.
Bekijk hier de werkwijze van de Portbase Customer Service .

Moeten vervoerders hun kredietwaardigheid aantonen?

Nee, dit is niet nodig. We checken wel de bedrijfsgegevens en het opgegeven EAN-nummer van de Cargo card.

Hoe werkt het cost based en financieringsmodel van Portbase?

Portbase is een op-kosten-gebaseerde organisatie (cost-based) en heeft geen winstoogmerk. Het prijsmodel van de services is gebaseerd op een berekening van de kostprijs. Het uitgangspunt voor de services is dat de kosten gedragen worden door de gebruikers. Beide aandeelhouders (Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam) financieren aanvullend de ICT-infrastructuur van het PCS.
We staan bij je in dienst: kostendekkend, neutraal en ten behoeve van de gehele havengemeenschap. We hanteren dus geen commercieel tarief, maar kunnen met jouw bijdrage wel de voorziene plannen realiseren.


Costumer Service

Service Levels MCA | Vervoerders

Je kunt het Portbase platform en de service Melding Container Achterland met vertrouwen binnen je bedrijfsproces inzetten. Lees hier de service levels voor vervoerders die gebruik maken van de dienst MCA.

Wie is het centrale aanspreekpunt?

Portbase Support is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen over de services. Ons team van getrainde en gespecialiseerde medewerkers staat 24/7 voor je klaar om je op weg te brengen en je feedback te registreren. Deze is bedoeld om jeop weg te helpen met de service.

Laat van je horen

Laat van je horen. We houden een dossier bij van de vragen die gesteld worden. Wanneer er veel dezelfde vragen en feedback binnenkomt, dan is dat voor ons het signaal om er iets mee te doen. Stel uw vraag aan Customer Service.