Start bouw koppeling Single Window

Portbase is gestart met de werkzaamheden voor het tijdig koppelen van het Port Community System aan het nieuwe Single Window van de Rijksoverheid. De impact van deze overheidsmaatregel kan voor rederijen, cargadoors en agenten substantieel zijn. Portbase vangt de gevolgen voor de bedrijven echter op. Dit gebeurt door vanuit het Port Community System een koppeling te maken met het Single Window. Geen enkel bedrijf hoeft straks zodoende twee keer op twee verschillende plekken dezelfde gegevens in te voeren.

De data die men toch al indient via het Port Community System worden automatisch doorgezet. Bedrijven hoeven niet zelf te investeren in nieuwe koppelingen. Voor de extra informatie die de overheid voor het Single Window nodig heeft, bouwt Portbase het Port Community System de komende maanden verder uit. Belangrijkste toevoeging wordt de service Melding Bemannings- en Passagiersgegevens. Portbase ontwikkelt deze nieuwe dienstverlening samen met een werkgroep uit het bedrijfsleven. In onderlinge afstemming is zo de meest praktische oplossing mogelijk.

Single Window
Het Single Window is de Nederlandse uitwerking van een initiatief van de Europese Unie voor de instelling van een Maritime Single Window. Elke lidstaat wordt verplicht om één centraal punt in te richten voor alle scheepsgerelateerde meldingen. Nederland voegt daar de douaneberichten aan toe. De invoering gebeurt gefaseerd. Portbase richt zich vanzelfsprekend eerst op het tijdig klaarmaken van het Port Community System voor fase 1. Hierbij werken wij nauw samen met de diverse betrokken overheden, zoals havenautoriteiten, Rijkswaterstaat, Douane, Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee. Rijkswaterstaat zal marktpartijen uiterlijk drie maanden voor in productie name van het Single Window informeren over de daadwerkelijke productiedatum. Alles binnen Portbase is er op gericht tijdig klaar te zijn om gereed te zijn om zo spoedig mogelijk aan te sluiten op het Single Window. Bedrijven hoeven zodoende niets te merken van de nieuwe overheidsmaatregel.